Otvoreni dan

Ova aktivnost ima za cilj psiho-socijalnu podršku mladima s invaliditetom, putem organizovanja druženja u kancelariji UMHCG-a, što će stimulisati članove/ce ka aktivnijem učešću u radu Udruženja, voluntarizmu, sticanju novih znanja i iskustava… Pored samog druženja organizuju se i razne edukativne radionice, prezentacije projekata, informativne sesije itd. U aktivnostima u okviru Otvorenog dana učestvuju kako osobe s invaliditetom, tako i osobe bez invaliditeta koje su uključeni u volonterski servis. Na taj način se postiže i povećava senzibilisanost osoba bez invaliditeta o pitanjima iz oblasti invalidnosti, isto tako Otvoreni dan pruža mogućnost druženja što dovodi do inkluzije osoba s invaliditetom i jednakih prava.

Saradnici i donatori