Otvoreni dan

Kao jedan od vidova psiho-socijalne podrške za osobe s invaliditetom, Udruženje planira da svakog drugog petka pokrene aktivnost „Otvorenog dana“. Otvoreni dan podrazumijeva međusobno druženje osoba s invaliditetom sa volonterima/kama Udruženja, kada će oni biti u mogućnosti da ispolje sve svoje kreativne potencijale. Planiraju se radionice zabavnijih sadržaja gdje će, upravo, učesnici davati ideje i ustvari planirati cijeli program radionica. Na taj način će se istovremeno volonteri/ke više senzibilisati za pitanja invalidnosti, pojačaće se međusobna komunikacija i druženje, što će sve dovesti do veće inkuzivnosti osoba s invaliditetom, pojačanja samopouzdanja, samopoštovanja i sl.
Ova aktivnost počinje od petka, 20. aprila i trajaće skoro 3 naredna mjeseca.
Otvoreni dan je otvoren za sve koji su zainteresovani da učestvuju u njemu i da se druže sa nama.

Prijavite se na: e-mail: umhcg@t-com.me ili na br.tel. 067 801 761.

Napomena: Otvoreni dan je aktivnost u okviru Psihološkog savjetovališta, a finansiran je sredstiva od igara na sreću.

Saradnici i donatori