Osobama s invaliditetom omogućiti dostojanstveno, samostalno i tajno glasanje

Podsjećamo javnost da smo se 17. aprila tekuće godine zajedno sa Savezom slijepih Crne Gore i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, cirkularnim pismom obratili sa inicijativom Opštinskim izbornim komisijama da osobama s invaliditetom, u skladu sa Ustavom i zakonom, omoguće dostojanstveno, samostalno i tajno glasanje u 12 opština u kojima se odvijaju predstojeći izbori.

Ova tema je trenutno jako aktuelna i na evropskom nivou i u fokusu je pažnje i Evrospke unije, s obzirom na to da je, pravo glasa jedno od osnovnih prava u demokratskom društvu i da upravo uslovi i način ostvarivanja ovog prava pokazuju demokratsku i političku zrelost jednog društva i države.

Podjsećamo da su Opštinske izborne komisije dužne da preduzmu sve potrebne radnje kako bi osobama s invaliditetom na lokalnim izborima 25. maja tekuće godine omogućile ostvarivanje biračkog prava na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Ovo podrazumijeva da je potrebno obezbijediti nesmetan prilaz i ulazak u biračka mjesta korisnicima invalidskih kolica, a pored toga je neophodno na svakom biračkom mjestu obezbijediti po jedan šablon za glasački listić u skladu sa Zakonom, i glasačke kabine od kojih je na svakom biračkom mjestu po jedna kabina za glasanje sa policom za pisanje na 72cm. Takođe, pozivamo predstavnike biračkog odbora da obrate pažnju na visinu na kojoj postavljaju biračke kutije, jer su dužni omogućiti svim građanima da u potpunosti i bez prepreka, tj. samostalno ostvare prava glasa.

S obzirom da smo se iz medija upoznali sa sadržajem saopštenja Ministarsva za ljudska i manjinska prava u kojem se navodi da će osobama s invaliditetom biti omogućeno samostalno i tajno glasanje u nedjelju, 25. maja, očekujemo da će se zaista ovi navodi realizovati u praksi i da Ministarstvo, odnosno Vlada ima povratne i pozitivne informacije od strane Opštinskih izbornih komisija. U tom smislu, i mi, koristimo priliku da još jednom pozovemo OIK i posebno skrenemo pažnju na prilaz i ulaz u biračka mjesta kako osobe s invaliditetom ne bi morale, kao godinama unazad da glasaju najčešće putem pisma ili da to pravo uopšte i ne koriste, čime i ne mogu uticati na poboljšanje i promjenu sopstvenog položaja i statusa u društvu.

 

Saradnici i donatori