Osobama s invaliditetom nije omogućeno samostalno i tajno glasanje

U toku današnjeg dana dobili smo više poziva i prijava povodom diskriminacije osoba s invaliditetom prilikom ostvarivanja biračkog prava. Naime, na biračkom mjestu JKP Pogrebne usluge 66|A u Podgorici, po saznanjima posmatrača MANSa, čovjek sa oštećenim vidom nije mogao da glasa, jer nije želio da ovo pravo ostvaruje uz pomoć asistenta, čime bi mu bila narušena samostalnost i tajnost glasanja, a na šablonu za glasački listić ne postoje oznake na Brajevom pismu kako bi znao redosled izborne liste i mogao samostalno da glasa. Čovjek nije želio da glasa tako što će mu drugi čitati redosled izbornih lista, jer takav čin je degradirajući i diskriminatoran.
Državna izborna komisija je Pravilima bila dužna detaljnije da objasni izgled, oblik i elemente šablona za glasački listić, ali je to propustila da uradi, što je za posljedicu proizvelo nepostojanje oznaka na Brajevom pismu kako bi birač glasao. Birač je insistirao da se u zapisniku unesu informacije o ovom slučaju, i zahtijevao kopiju zapisnika kako bi je dostavio Opštinskoj izbornoj komisiji, ali prilikom pitanja o adresi na kojoj je OIK Predsjednik biračkog odbora ga je uputio na pogrešnu adresu sjedišta OIKa (umjesto u ulici Kralja Nikole, kako mu je saopšteno, a OIK se trenutno nalazi u ulici Vuka Karadžića).
Pored ovog slučaja nas je kontaktirala majka momka sa invaliditetom, takođe iz Podgorice, koji je korisnik kolica, a čije biračko mjesto je nepristupačno sa brojnim stepenicama na ulazu. Majka ovog momka nije željela da podnosi zahtjev za glasanje putem pisma jer to smatra ponižavajućim i uvredljivim, s obzirom da izborna komisija kao ni birački odbor nije ispoštovao Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom i time indirektno onemogućio osobu s invaliditetom da glasa na biračkom mjestu. Takođe, birački odbor nije preduzeo nikakve radnje da “olakša pristup licu s invaliditetom biračkom mjestu” kako bi mogao da glasa lično i samostalno. Majka ovog momka smatra da bi čin podnošenja zahtjeva da njen sin glasa putem pisma bilo dodatno ponižavanje njenog sina i nje.
U UMHCGu nam je jasno da je svaki građanin koji ne može da glasa na biračkom mjestu dužan, samostalno ili preko ovlašćenog lica, podnijeti zahtjev za glasanje pomoću pisma, ali isto tako nam je jasno da oni koji su dužni da omoguće ravnopravno glasanje i pritom plaćeni za svoj posao moraju obezbijediti ravnopravne uslove za ostvarivanje biračkog prava. Ovom prilikom apelujemo na Državnu izbornu komisiju, a posebno na Opštinske izborne komisije, kada je u pitanju organizacija izbora na lokalnom nivou da se ovakvi slučajevi kršenja prava osoba s invaliditetom više ne ponove.
Inače, posmatrači mobilne ekipe MANSa su do sada obišli preko 30 biračkih mjesta od kojih je više od polovine nepristupačno osobama s invaliditetom, bez adekvatnog prilaza i ulaska u biračko mjesto.

Saradnici i donatori