Osnovana Mreža organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore

Mreža organizacija osoba s invaliditetom (OSI), koju je osnovalo 11 organizacija (UMHCG, Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore (NARDOS), Nova šansa u Novom, Savez gluvih i nagluvih Crne Gore, Savez slijepih Crne Gore, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju „Naša inicijativa”, Udruženje multipla skleroze Crne Gore, Udruženje paraplegičara Cetinje i Udruženje za podršku OSI u Bijelom Polju) zalagaće se za veću uključenost organizacija OSI u kreiranju i primjeni javnih politika, kao i jačanje njihovih kapaciteta za sveobuhvatnije zastupanje na nacionalnom i lokalnom nivou.

To je saopšteno u PR Centru na pres konferenciji povodom predstavljanja Mreže organizacija OSI, koja je nastala u okviru projekta „Umrežavanjem do boljeg rada“, koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodi u partnerstvu sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), uz finansijsku podršku Evropske unije (EU).

Koordinatorka programa, Lidija Knežević, kazala je da je razlog osnivanja Mreže nedovoljno i neefikasno učešće organizacija OSI u procesima odlučivanja na nacionalnom i lokalnom nivou.

„Razlozi su mnogi, počev od problema nepristupačnosti kada se organizuju javne raspave, pripremanje nacrta različitih propisa u nepristupačnim formatima, kao i zakona koji se neposredno tiču prava OSI“, pojasnila je Knežević.

Ona je istakla da su OSI nedovoljno zastupljene u javnom životu, kao i da nemaju pristup programima neformalnog obrazovanja.

„Ovaj projekat ima za cilj veću uključenost organizacija OSI u kreiranju implementacije javnih politika, kao i jačanje kapaciteta organizacija za sveobuhvatnije zastupanje na nacionalnom nivou“, poručila je Knežević.

Ona je istakla da se uloga CRNVO-a u projektu odnosi na jačanje kapaciteta nevladinih organizacija, njihovom umrežavanju, kao i zalaganje za demokratizaciju crnogorskog društva, kroz, kako je navela, niz treninga i obuka.

„Rezultati na koji je projekat usmjeren su formiranje funkcionalne Mreže OSI, zastupanje njihovih prava, uspostavljanje mehanizama za monitoring strategije za zaštitu od diskriminacije OSI, kao i podizanje svijesti crnogorske javnosti o važnosti uključivanja OSI u procese odlučivanja“, ocijenila je Knežević.

Knežević je kazala da će se kroz set treninga i obuka o različitim temama  ojačati kapacitet organizacija OSI.

„Biće organizovana i posjeta članici Mreže u Briselu, na temu razmjene dobrih praksi i iskustava prava OSI. Biće otvoreno i online pravno savjetovalište na portalu, gdje će OSI moći da dobiju odgovarajuće konsultacije“, kazala je Knežević.

Javnost će, kako je najavila, moći da se informiše o projektu i pravima OSI na društvenim mrežama i portalu: disabilityinfo.me.

„Biće organizovana i tri info dana u tri crnogorska grada, gdje će biti podijeljen promotivni materijal. U okviru projekta će, u saradnji sa RTCG-om, biti prikazan dokumentarni film o životnim pričama OSI i dvije emisije“, najavila je Knežević.

Potpredsjednik Skupštine Mreže, Samir Guberinić, kazao je da su u Mreži zastupljene organizacije i savezi iz svih regiona Crne Gore.

„Cilj projekta jeste da smo vidjljiviji i jači prema državnim organima i donosiocima odluka, prije svega prema zakonodavnoj vlasti“, poručio je Guberinić.

On je kazao da će se OSI aktivno uključiti u predlaganje zakona i drugih propisa.

„Uključićemo se i u rad drugih organa koji odlučuju o pitanju prava i statusa OSI, kako bi se  poboljšao položaj OSI“, ocijenio je Guberinić.

Član Upravnog odbora, Milisav Korać, pojasnio je da se Mreža sastoji od šest saveza, koji obuhvataju oko 70 lokalnih organizacija OSI.

„Kroz ovu Mrežu će se kreirati javne politike OSI, kroz saradnju sa državnim i međunarodnim organizacijama, kao i lokalnim samoupravama, sa ciljem da se kroz naše aktivnosti unaprijedi sveukupni položaj OSI u Crnoj Gori“, ocijenio je Korać.

Prema njegovim riječma, potrebno je da Radna grupa u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koja je, kako je naveo, prekinula sa radom od decembra 2016. godine, nastavi na izmjenama Zakona o profesionalnoj rehbilitaciji i zapošljavanju OSI.

„Mreža traži od Ministarstva da se nastavi sa radom na Izmjenama zakona i da se omogući da koncept profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI bude izdvjen kao posebno pravno lice“, ocijenio je Korać.

Sredstva za podsticaj zapošljavanja OSI se, kako je pojasnio, nezakonski koriste.

„U toku 2017. godine je, od strane poslodavaca uplaćeno preko 9 miliona eura, a budžetom za 2017. godinu je planiran rošak do 6 miliona eura. Dakle, više od polovine je sklonjeno za neke druge potrebe“, poručio je Korać.

Preuzeto sa sajta PR Cemtra

Saradnici i donatori