Oslobađanje od školarine kao kompezaciono pravo za studente s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore juče je Univerzitetu Crne Gore uputilo inicijativu i spisak studenata s invaliditetom, njih 44 za oslobađanje od školarine. Naime, podsjećamo da je na inicijativu UMHCG i predlog rektora g-dina Predraga Miranoviča proteklih dvije godine Univerzitet Crne Gore studente s invaliditetom oslobađao od plaćanja školarine. Takva odluka podstakla je veći broj mladih s invaliditetom da, bez obzira na ogroman broj prepreka, nastave svoje školovanje do akademskog nivoa.

UMHCG je upućivao ovakvu inicijativu UCG upravo kao zalaganje za kompezaciono pravo zbog neravnopravnog položaja studenata s invaliditetom. Prije svega, moramo napomenuti da se situacija u oblasti arhitektonske pristupačnosti skoro ne mijenja godinama, pa tako još uvijek veliki broj studenata upisuje fakultete koje „može“, a ne one koje želi. Takođe na većini fakultetane ne postoje servisi podrške, niti dostupan prevoz, a do dostupna literature za studente s invaliditetom se može doći jedino na Pravnom i Fakultetu političkih nauka. Iako UMHCG ima dobru saradnju sa većinom fakulteta na kojima studiraju studenti s invaliditetom to ne znači da smo u potpunosti zadovoljni uslovima u kojima se školuju naši studenti. Upravo je to razlog da UMHCG uputi inicijativu UCG, kako bi se, kao prelazno rješenje studenti s invaliditetom ohrabrili i kako bi na drugoj strani Univerzitet aktivnije počeo djelovati u oblasti inkluzije studenata s invaliditetom.

Nažalost, zbog povlačenja Predloga Zakona o visokom obrazovanju iz Skupštinske procedure, u kom je bila definisana norma za koju se izborio UMHCG da studenti s invaliditetom budu oslobođeni od školarine, došli smo u praksi do situacije gdje je volja Upravnog Odbora Univerziteta presudna.

S obzirom na ukupan broj osoba s invaliditetom, a posebno s obzirom na ukupan broj studenata koji se finansiraju iz državnog budžeta za UMHCG je brojka od 44 studenta s invaliditetom za oslobađanje od školarine još uvijek mala i samo podsticaj da se i dalje zalažemo za prava i položaj studenata s invaliditetom. Za Univerzitet Crne Gore i Vladu ta brojka ne smije djelovati velika i na „teretu državi“, onoj istoj koja je upravo najodgovornija za položaj studenata s invaliditetom i za ostvarivanje njihovih prava. Radi se samo o volji i odgovornosti, jer bi u praksi brojka od 44 studenta s invaliditetom značila jedan Studijski program na kojem se školovanje brucoša finansira iz budžeta.

Napomena: U bazi podataka UMHCG nalazi se 47 studenata s invaliditetom koji studiraju na Univerzitetu Crne Gore od čega njih 44 do donošenja Odluke imaju status samofinansirajućih. Na privatnim univerzitetima studiraju ukupno 22 studenata s invaliditetom (16 na Univerzitetu Mediteran i 6 na Univerzitetu Donja Gorica), kao i jedan student s invaliditetom na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi. Dakle, studijsku 2014/2015 upisaće ukupno 70 studenata s invaliditetom koji su korisnici usluga UMHCG.

Saradnici i donatori