Osigurati samostalno i slobodno glasanje osobama s invaliditetom na lokalnim izborima u Tivtu

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva Opštinsku izbornu komisiju u Tivtu da obezbijedi osnovne uslove za nesmetano i dostojsntveno učestvovanje u vršenju biračkog prava od strane osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom i obavezama koje isti propisuje za opštinske izborne komisije.

Napominjeno da Zakon o izboru odbornika i poslanika definiše glasanje uz pomoć šablona za glasački listić za osobe djelimičnog ili potpunog oštećenja vida, te da svako biračko mjesto mora imati dovoljan broj šablona za glasanje, kao i dužnost opštinske izborne komisije da olakša pristup biračkom mjestu licima s invaliditetom. Ovo podrazumijeva preduzimanje mjera i radnji u cilju prilagođavanja biračkih mjesta koja već nijesu pristupačna u skladu s obavezama iz Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Napominjemo da na biračkim mjestima gdje postoji par prepreka, poput jedne ili više stepenica za sam prilaz biračkom mjestu na inicijativu OIK se mogu obezbijediti montažne platforme u cilju prevazilaženja prepreka do dugoročnijh, sistemskih rješenja od strane javnih ustanova i vlasnika objekata u kojima se održavaju izbori.

Pored pristupačnosti samog biračkog mjesta pozivamo Opštinsku izbornu komisiju da omogući samostalno glasanje u kabinama, obezbjeđujući na svakom biračkom mjestu po jednu kabinu s nižom policom, te da omogući da svaki birač samostalno glasački listić na kojem je glasao ubaci u biračku kutiju, po potrebi postavljanjem kutije na nižoj visini u skladu s Pravilima rada biračkih odbora.

Napominjemo, takođe, da Televizija Crne Gore prilikom prvog sučeljavanja izbornih lista i kandidata za lokalne izbore u Tivtu nije obezbijedila prevod emisije na znakovni jezik iako joj je to obaveza po Zakonu o izboru odbornika i poslanika. U tom smislu pozivamo javni servis da ovaj ozbiljan propust ispravi u prvoj narednoj emisiji.

Takođe, sa žaljenjem navodimo da nijedan politički subjekt nije svoju kampanju učinio dostupnom većem broju osoba s invaliditetom, pa tako osobe s oštećenjem vida i sluha ostaju uskraćene za prave i potpune informacije, često u nemogućnosti ili umanjenih mogućnosti da se odluče za najboljeg kandidata/grupaciju koja će ih predstavljati nakon izbora. U tom smislu još uvijek je nemoguće govoriti o zadovoljavajućem nivou povjerenja u izborni sistem kad sam izborni proces ni dalje nije pristupačan i dostupan osobama s invaliditetom.

Pozivamo Skupštinu Crne Gore da blagovremeno dostavi informacije, odnosno da se izjasni po obraćanju Ustavnog suda u vezi s inicijativom za ocjenu ustavnosti norme 26 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika. U aprilu ove godine smo dobili odgovor od Ustavnog suda da je još uvijek postupanjepo inicijativi UMHCG u procesu jer se Skupština Crne Gore nije izjasnila o sadržaju navedenog u inicijativi iako su od podnošenja inicijative UMHCG prošle dvije godine, a imajući u vidu da se radi o jako značajnom pravu – pravu učešća u javnom i političkom životu koje sama Skupština ne smije osporavati.

Biračko pravo je jedno od osnovnih prava o kojem odluke trebaju donositi osobe s invaliditetom nezavisno, bez uticaja drugih ljudi i uz samostalno zaokruživanje, i to na biračkom mjestu, a ne od kuće, one koji će u narednom mandatu odlučivati o uslovima i kvalitetu njihovog života. Ukoliko same osobe s invaliditetom ne budu vidljivije na biračkim mjestima, ali i kroz direktno učešće u političkom životu oni koji donose odluke u ime njih neće biti svjesni da se život osoba s invaliditetom ne svodi isključivo na porodično okruženje i život u instituciji,  će svoje programe mijenjati u pravcu obezbjeđivanja uslova za ravnopravno učešće osoba s invaliditetom u svim oblastima života.

Na taj način, izlaskom na biračka mjesta, same osobe s invaliditetom će pokazati političkim partijama da ih i oni masovno biraju iako političari nijesu ni približno obezbijedili neophodne uslove za njihov ravnopravan status.

UMHCG će u narednom periodu u saradnji s Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), a u okviru projekta “Fer izbori oslobođeni od korupcije” (Fair elections free of corruption) kojeg finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori raditi na monitoringu i unapređenju uslova za ostvarivanje biračkog prava osoba s invaliditetom,

Saradnici i donatori