Organizacije osoba s invaliditetom oštro osuđuju vandalski čin lomljenja ograde na rampi koja se nalazi na sporednom ulazu Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“

S obzirom da smo obaviješteni iz medija da je tokom vikenda polomljena ograda rampe na sporednom ulazu Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“, želimo istaći žaljenje zbog takvog čina i oštro osuditi takvo nemoralno, vandalističko i netolerantno ponašanje naših građana/ki. Naime, činjenica je da je rampa sagrađena zbog činjenja pristupačnim biblioteke za osobe s invaliditetom, ali je jednako mogu koristiti svi građani/ke i nije isključivo namijenjena potrebama korisnika/ca kolica i osoba koje se otežano kreću. Međutim, ovo je jedini način na koji su osobe s invaliditetom mogle uživati i koristiti sadržaje koje nudi biblioteka. Bez obzira na činjenicu da rampu mogu koristiti svi, ovakav čin smatramo i doživljavamo kao direktan napad na populaciju koju zastupamo i za čija se prava borimo. Lomljenje ograde na rampi dovodi u opasnost sve osobe s invaliditetom koje je koriste, jer ugrožava njihovu sigurnost i slobodu kretanja. Uvrijeđeni smo indirektnim pokazivanjem da još uvijek nijesmo i ne možemo biti ravnopravni građani/ke naše države i da nas ovakvi postupci usporavaju i ometaju u ostvarivanju naših ljudskih prava.

Osim toga ističemo našu sumlju da se ovakav čin upravo i desio zbog toga što rampa nije sagrađena na glavnom ulazu, gdje bi i trebala biti, jer je to jedini način da osobe s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi i dostojanstveno prilaze prostorijama biblioteke i koriste iste kao i drugi građani/ke. Ovo iz razloga što pravni propisi upravo obavezuju našu državu na izgradnju pristupačnog prilaza na glavnom ulazu objekata u javnoj upotrebi. Ističemo kao problem to što je sporedni ulaz biblioteke nerijetko zaključan i što na sporednim vratima nema čuvarskih/stražarskih službi. Međutim i bez obzira na to ovo je primjer pozitivne prakse i pohvalno je to što je ovo jedan od rijetkih objekata  u nadležnosti Glavnog grada koji je prilagođen potrebama osoba s invaliditetom.

Mi vjerujemo da su osobe s invaliditetom spremne i zainteresovane da koriste sadržaje koje im nudi biblioteka i da su otvorene za nova saznanja, spremne da se intelektualno usavršavaju, prenose svoja pozitivna iskustva drugima i time doprinose zrelosti ovog društva. S druge strane ne želimo da vjerujemo da se na ovakav vandalistički način usavršavaju oni kojima nije potrebna biblioteka kao izvor znanja i umijeća.

Da bi spriječići buduće ovakve radnje i posljedice koje iste imaju za sve građane/ke, a naročito za osobe s invaliditetom, pozivamo nadležne da ispitaju sve okolnosti i pokazatelje koji ukazuju na počinioce i da na taj način osiguraju dalje bezbjedno korišćenje ustanova koje su u nadležnosti Glavnog grada. Takođe, očekujemo da će ovaj primjer ukazati svima na neophodnost omogućavanja nesmetanog prilaza osobama s invaliditetom javnim objektima i ustanovama i budućeg činjenja objekata pristupačnim upravo na glavnom ulazu.

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Udruženje mladih sa hendikepom Nikšića

Udruženje mladih sa hendikepom Kotora

Centar za antidiskriminaciju „EKVISTA“

Udruženje „PLEGIJE“ Nikšić

Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine

Saradnici i donatori