Okrugli sto u organizaciji UCG i UMHCG

Univerzitet Crne Gore u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore u ponedjeljak, 6. jula, organizuje okrugli sto “Visoko obrazovanje osoba sa invaliditetom i uloga Univerziteta Crne Gore u inkluziji“, na kojem će se razgovarati o inkluzivnom obrazovanju i mogućnostima pružanja podrške studentima s invaliditetom u obrazovnom procesu. Cilj skupa je da, kroz debatu, zaključke i preporuke, iniciramo konkretne aktivnosti za poboljšanje statusa ove ciljne grupe Univerzitetu Crne Gore, ali i u obrazovnom sistemu u cjelini.
Izazovi obrazovanja osoba s invaliditetom biće sagledani s više stanovišta: obuke nastavnog kadra za rad sa pripadnicima ove ciljne grupe, dosadašnjih aktivnosti na pružanju podrške u obrazovnom procesu, zapošljavanja studenata s invaliditetom, zahjteva poslodavaca i uloge koju Univerzitet Crne Gore ima u procesu inkluzije.
Uvodna izlaganja pored Rektorke UCG prof. Radmile Vojvodić i izvršne direktorice UMHCG Marine Vujačić, imaće predstavnici studenata, Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (studijskog programa za inkluzivno obrazovanje), Zavoda za školstvo, Unije poslodavaca i Zavoda za zapošljavanje.

Pozivamo vas da medijski ispratite ovaj skup i o njemu informišete javnost, uključujući i osobe s invaliditetom.

Saradnici i donatori