Okrugli sto: SOCIJALNA DIMENZIJA VISOKOG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI

UVODNI DIO

Učenicima okruglog stola se na samom početku obratila Izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić pozdravila je sve prisutne i zahvalila na odzivu. Istakla je da je UMHCG od svog osnivanja sprovodilo projekte usmjerene na promociju inkluzivnog obrazovanja na svim nivoima i da to i danas radi u najvećem obimu svojih aktivnosti.

Lidija Radanović, asistentkinja na projektu, ukratko je predstavila projekat, koji je, rezultat saradnje Mreže mladih i studenata sa hendikepom Jugoistočne Evrope, a sprovodi se uz podršku Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte u okviru HESP Programa. Glavni cilj projekta je da sagleda kako reforme u okviru Bolonjskog procesa utiču na kvalitet studija i akademskog života studenata s invaliditetom.

Prof. dr Mira Vukčević, prorektorka za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore je istakla da državni Univerzitet ima najveću odgovornost za stvaranje drugačije kulture, stavova i inicijativa za rješavanje društvenih problema. Ona je takođe istakla da su preduzete određene mjere u cilju poboljšanja pristupačnosti na univerzitetskim jedinicama.

Univerzitet CG je donio odluku na sjednici Upravnog Odbora, o oslobađanju od plaćanja školarine za studente s invaliditetom za 2012/2013. godinu. Gospođa Vukčević je pomenula formiranje i rad Karijernog centra Univerziteta Crne Gore koji će pomoći svakom studentu u građenju svoje karijere. Među  projektima koje Univerzitet CG sprovodi je i ‘’EUROSTUDENT’’ čiji je cilj da utvrdi socijalnu strukturu studenata u Crnoj Gori. Po njenim riječima sva tri Univerziteta u Crnoj Gori uskoro će potpisati posebnu Povelju kojoj će iskazati svoju posvećenost unaprijeđenju studiranja osoba s invaliditetom.

Miroslava-Mima Ivanović, koordinatorka projekta, predstavila je rezultate istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta. Ukupno je održano 5 fokus grupa i 50 upitnika. Dvadesetsedam studenata je uzelo učešće u ovom istraživanju. Kad su studenti s invaliditetom u pitanju, zabrinjavajuća je činjenica da u odnosu na svoje kolege bez invaliditeta 11% posto manje njih razmišlja o nastavku svog školovanja i napredovanju, dok čak 20% manje njih razmišlja o mogućnosti za zapošljavanje. 90% studenata s invaliditetom i  80% studenata bez invaliditeta smatra da programi razmjene nisu pristupačni za OSI. Inače, 62,5 anketiranih studenata s invaliditetom živi u studentskom domu. Samo 4% studenata s invaliditetom živi samostalno, dok je to slučaj kod 20% njihovih kolega bez invaliditeta. Studenti su istakli da svoje potrebe uglavnom realizuju lično ili preko UMHCG-a i jednim dijelom preko Univerziteta.

Marin Vujković, student Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran i asistent na projektu govorio je o akademskom životu studenata s invaliditetom i problemima sa kojima se suočavaju. Ti problemi se tiču nepristupačnosti okoline i objekata u kojima studenti žive i uče. Poseban problem predstavlja nedostatak dostupnog prevoza. Biblioteke nemaju prilagođenu literaturu, a u posebno  lošoj situaciji su osobe sa oštećenjem sluha, prije svega zbog nepostojanja servisa gestovnog tumača. Gotovo da nema kulturnih i zabavnih sadržaja koji su dostupni osobama s invaliditetom.

DISKUSIJA

Mr Siniša Bjeković, predstavnik Pravnog Fakulteta rekao je da bi u narednom periodu trebalo još toga učiniti da se Fakultet prilagodi studentima s invaliditetom.

Po riječima prof.dr Mire Vukčević do sada  nije bilo zainteresovanih OSI  za programe razmjene koji su dostupni studentima iz Crne Gore.

Ljupka Kovačević, iz NVO Anima je postavila  pitanje predstavnicima Ministarstva prosvjete koliko je novca utrošeno na potrebe studenata s invaliditetom. U svojoj replici akcentirala je lošu primjenu zakona i zamjerila je Ministarstvu i Univerzitetima zbog loše komunikacije sa studentima s invaliditetom.

Biljana Mišović, iz Sektora za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete, istakla je da će se u okviru ovog Ministarstva raditi i na donošenju novog Zakona o visokom obrazovanju.

Profesor dr Janko Radulović, sa Univerziteta Mediteran je istakao da će Univerzitet Mediteran nastojati da svoje objekte i nastavne sadržaje prilagodi osobama s invaliditetom.

Marina Vujačić istakla je problem nedovoljne saradnje sa Ministarstvom prosvjete.

Goran Macanović, v.d. Izvršni Direktor Saveza Slijepih Crne Gore se složio se sa konstatacijom da su uglavnom promjene koje su se desile rezultat zalaganja NVO sektora. On je  iskoristio priliku da promoviše projekat „Audio biblioteke“ i pozvao prisutne da se uključe i podrže ovaj projekat.

Marina Vujačić je takođe pozvala prisutne da podrže aktivnosti studentskog servisa UMHCG i najavila nabavku još jednog kombi vozila za prevoz studenata s invaliditetom.

MilanŠaranović, generalni direktor NVO Ekvista je istakao da saradnja sa Ministarstvom prosvjete zavisi od kadrovskih rješenja u samom Ministarstvu. Napomenuo je da se donešene Strategije i Akcioni planovi ne ispunjavaju.

Milenko Vojičić, iz Udruzenja ,,Plegije“ je kratko dodao da osobe s invaliditetom neće tražiti nikakve posebne povlastice onda kad budu imali iste mogućnosti kao i ostali.

Mr Siniša Bjeković je napomenuo da mnoga zakonska rješenja nisu primjenljiva u praksi.

Irma Kalač iz Ministarstva rada i socijalnog staranja je navela da je ovo Ministarstvo spremno na saradnju sa UMHCG . Istakla je da je u planu formiranje posebne službe koja će se baviti istraživačkim radom .

Andrija Marićević iz Udruženja lica s tjelesnim invaliditetom Crne Gore smatra da je potrebno donijeti sistemska rješenja za poboljšanje položaja OSI na visokoobrazovnim institucijama u Crnoj Gori.

Danijela Vušurović, studentkinja Filozofskog Fakulteta u Nikšiću i Izvršna direktorica UMHNK-a istakla je da je veliki broj odsjeka ovog Fakulteta nedostupan.

Doc.dr Nada Šakotić, profesorica Inkluzivnog obrazovanja na Filozofskom Fakultetu je predstavila i plan da se otvore magistarske studije inkluzivnog obrazovanja.

Biljana Mišović je pomenula da će do kraja godine biti izgrađen i novi studentski dom, u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom.

ZAKLJUČCI:

  • da se unaprijedi komunikacija između studenata s invaliditetom i fakultetskih jedinica i univerziteta u cilju sagledavanja postojećih i planiranja budućih afirmativnih mjera i akcija;
  • da se unaprijedi komunikacija između UMHCG-a, Ministarstva prosvjete i ostalih zainteresovanih strana za ovu oblast;
  • u cilju unapređenja socijalne dimenzije sve zainteresovane strane moraju djelovati  interresorno;
  • da se donese Odluka na državnom nivou o oslobađanju studenata s invaliditetom od školarine;
  • da se partnerski razvije servis Audio biblioteka, te da se studentima sa oštećenim vidom ustupi na korišćenje obavezna literatura u elektronskoj formi;
  • da obrazovne institucije i nadležna ministarstva finansijski podrže Studentski servis UMHCG-a;
  • da se u narednom periodu radi na prilagođavanju fakultetskih jedinica studentima s invaliditetom;
  • da se u većoj mjeri sprovode i poštuju zakonse odredbe u ovoj oblast i da se radi na donošenju nedostajućih;
  • da se UMHCG uključi u konsultacije i izradu Zakona o visokom obrazovanju.

Saradnici i donatori