Održana konferencija za novinare povodom početka realizacije projekta Pristupačnim prevozom do promjena!

Održana konferencija za novinare povodom početka realizacije projekta Pristupačnim prevozom do promjena! (Accessible drive for the change!)

U naredne dvije godine značajan broj aktivnosti biće usmjeren na uspostavljanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom na teritoriji Glavnog grada, ali i njihov bolji kvalitet i održivost. To je poručeno na konferenciji za medije povodom predstavljanja novog projekta pod nazivom Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible Drive for the Change).

Riječ je o projektu finansiranom iz IPA fondova koji realizuje Udruženje mladih s hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji sa Glavnim gradom i Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu, kao partnerima na projektu.

Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić istakla je da je cilj projekta da doprinese većoj socijalnoj inkluziji osoba s invaliditetom kroz aktivnosti u pravcu poboljšanja broja i kvaliteta socijalnih usluga.

Projekat će trajati dvije godine, a podrazumijeva nabavku dva vozila za prevoz OSI od vrata do vrata kao novog socijalnog servisa u Glavnom gradu, izradu baze podataka potencijalnih korisnika prevoza, izradu aplikacije za pametne telefone za naručivanje prevoza, kao i protokola za pružanje ove usluge.

Drugi segment projekta obuhvata preporuke za unaprjeđenje normativnog okvira za pružanje socijalnih usluga za OSI kroz analizu postojećih usluga, kao i istraživanje o nedostajućim, a treći izradu programa obuka i treninga za stručne radnike radi unapređenja kvaliteta i kontinuiteta u pružanju socio-edukativnih usluga, kao i pružanje usluga personalne asistencije za pet osoba s invaliditetom.

“Cilj nam je bolji kvalitet usluga za osobe s invaliditetom, ali i mnogo veća raspoloživost usluga na nivou lokalne zajednice u odnosu na ono što je sada slučaj”, istakla je Vujačić, napominjući da je uslugu prevoza od vrata do vrata do sada obezbjeđivalo Udruženje.

Ona je objasnila da će se tokom projekta raditi na definisanju smjernica i standarda za neke usluge koje su samo pomenute u zakonu, kao i na formulisanju preporuka za unaprjeđenje zakonskog okvira, izradi novih podzakonskih akata i boljem regulisanju postojećih.

UMHCG ima dva akreditovana programa obuke kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, navela je Vujačić, a uskoro će biti akreditovan i treći.

Gradonačelnik Vuković je ocijenio da je upravo odnos prema ovom dijelu društvene zajednice lakmus papir koji pokazuje nivo ukupnog društvenog i civilizacijskog razvoja, te da sve dok OSI ne budu statusno izjednačeni sa drugima i dok im ne krairamo uslove za normalni svakodnevni život ne možemo biti zadovoljni time što smo kao društvo postigli na planu ukupnog razvoja.

“Ovo posebno ima smisla, ako imamo na umu malobrojnost naše zajednice i statistike koje govore da je desetak posto populacije u kategoriji OSI. Malobrojna zajednica kao što je naša nema luksuz da se odrekne tog potencijala”, poručio je Vuković.

Glavni grad neće štedjeti ni napore ni finansije za unapređenje položaja osoba s invaliditetom (OSI) i apsolutno sam siguran da nije daleko dan kada ćemo imati drastično drugačiju sliku Podgorice u tom smislu, kada će svi koji žive u ovom gradu, pa i osobe s invaliditetom moći da uživaju sva prava i da normalno funkcionišu, istakao je Vuković.

On je naveo da Glavni grad godinama u kontinuitetu radi na unapređenju kvalieta života OSI, da postoji cijeli niz mehanizama socijalne zaštite, kao i da je nastojanje da se svake godine uvode novi.

“Glavni grad se ovim pitanjem bavi na sistemski način i to je jedini put. Nijedan projekat ako je vremenski oročen neće dati željene rezultate. Rezultate može dati samo posvećen rad i aktivnosti koje ćemo skupa sprovoditi u kontinuitetu. Da li sve ovo znači da sam zadovoljan time kakav je položaj OSI u Glavnom gradu? Ne znači. Neću biti zadovoljan sve dok u gradu imamo situaciju da ovi ljudi ne mogu da ostavaruju elementarna ljudska prava i normalno funkcionišu, bez obzira na razloge, koji nisu možda uvijek u vezi s našim nadležnostima, nego za neke društvene pojave, poput saobraćajne nekulture i drugog.

Figurativno rečeno, mi se nećemo „smiriti” sve dok Podgoricu ne učinimo gradom u kojem je moguć normalan život za sve”, rekao je Vuković.

Kako je istakao, neće biti zadovoljan dok postoji ijedna gradska institucija u koju se ne može ući ako imate neki vid invaliditeta.

“Napravili smo popis nedavno i znamo da postoje problemi sa jednim brojem sekretarijata i organa lokalne uprave, da nam nedostaju liftovi i platforme. Uvjeren sam da ćemo u narednih nekoliko godina u potpunosti riješti taj problem jer ne možemo biti odgovorna gradska uprava ako ljudi koji su upućeni na nas ne mogu da uđu u te prostorije.

Takođe, neću biti zadovoljan sve dok gradske institucije ne dobiju oznake na Brajevom pismu, neću biti zadovoljan sve dok bar glavne gradske saobraćajnice ne budu obilježene taktilnim stazama, dok na tim saobraćajnicama. odnosno semaforima ne budemo imali zvučnu sigalizaciju. Pred nama je jako puno posla”, saopštio je Vuković.

Samostalna savjetnica u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu Ružica Stanković istakla je da će ova institucija svoje učešće u projektu realizovati kroz učešće u izradi analize i unapređjenje usluga koje se nude OSI, pisanje inicijative za izradu pravilnika za njihovo pružanje sa akcentom na personalnu asistenciju i stanovanje uz podršku, kao i kroz akreditaciju programa obuke.

Projekat se najvećim dijelom finansira iz granta IPA II Višegodišnjeg akcionog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu u Crnoj Gori.

Njegova ukupna vrijednost je oko 250.000 eura, od čega je 200.000 eura finansirano iz granta EU, dok će ostatak biti obezbijeđen kroz kofinansiranje drugih donatora.

 

Izvor: UMHCG i PR služba Glavnog grada Podgorice

Saradnici i donatori