Održana konferencija: “E pristupačnost za sve”

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore i Savezom slijepih Crne Gore, organizovalo je u četvrtak 16. oktobra konferenciju „E – pristupačnost za sve“, na temu web pristupačnosti sa posebnim osvrtom na crnogorske prilike.

U uvodnom dijelu Konferencije govorili su: generalni direktor u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, Radule Novović, Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, profesor na Elektrotehničkom fakultetu, Božo Krstajić, Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović i predstavnik kompanije Programmer, Danijel Vuković.

U okviru Konferencije bilo je riječi o tome šta predstavlja sama definicija e-pristupačnost, u kolikoj mjeri je važna i zašto je potrebno osigurati istu, kao i na koji način sve to učiniti. Učesnici konferencije, a posebno organizatori i govornici s invaliditetom su nastojali da pojasne na koje sve barijere nailaze osobe s invaliditetom kao korisnici weba.

E pristupačnost je važna svima, kako osobama oštećenog vida, tako i osobama sa fizičkim invaliditetom, osobama koje imaju otežane ili ograničene pokrete ruku i tijela, osobama sa disleksijom i disgrafijom, osobama s intelektualnim invaliditetom i sl. Dakle, ne radi se samo o dizajnu i izgledu sajta, već i o sredstvima koja se koriste prilikom upotrebe kompjutera kao što su miš i tastatura.

Ipak, iako je tehnologija doživjela ekspanziju, ljudi rijetko ne prate standarde pristupačnosti i veoma malo znaju o tome šta je i u kojoj mjeri potrebno uraditi da bi web bio pristupačan svima. Na konferenciji su osobe s invaliditetom govorile o konkretnim primjerima koji njima ograničavaju ili onemogućavaju pristupačnost i pristup informacijama i komunikacijama.

Takođe, s obzirom da osobe s invaliditetom pripadaju grupaciji siromašnog stanovništva, često im ni savremeni tehnološki uređaji nijesu dostupni.

Pored navedenog riječi je bilo i o drugim dobrima i uslugama koje pripadaju grupi elektronskih komunikacija, kao što su bankonati, pripaid i drugi automati slične namjene, usluge koje pripadaju univerzalnom servisu. Univerzalni servis je grupa telekomunikacionih usluga propisanog kvaliteta koje moraju biti dostupne svim korisnicima bez obzira na njihov geografski položaj u Crnoj Gori. Univerzalni servis je posebno interesantan za naselja ruralnog karaktera i prigradska naselja u kojima do sada nije bilo fiksne telefonije. Tom prilikom su predstavnici Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost predstavili povoljnosti koje su oni definisali prilikom izrade podzakonskih akata Zakona o elektronskim komunikacijama. U tom smislu je dogovoreno da se slična konferencija na temu Univerzalnog servisa organizuje u narednom periosu, a iz Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije su najavili izradu smjernica za prilagođavanje sajtova.

Ovo je ujedno0 bila i prilika da se još jednom podsjetimo da je upravo naš portal Disabilityinfo, pokrenut sa namjerom da informacije budu dostupne svima. Takođe je Marina Vujačić u sklopu svog izlaganja prezentovala i novi sajt Udruženja www.infozasve.com koji se razvija kroz projekat Otvorenih ideja za Crnu Goru.

Utvrđivanje problema, sprovođenje mjera i na kraju realizacija i rješavanje problema, doprinosi opštoj socijalnoj jednakosti, odnosno društvu u kojem svako može da da svoj doprinos.

Ne činiti sprovođenje e-pristupačnosti iz humanosti već napraviti standard za kreiranje web sajtova dostupnih svima, kao i cilj da se digitalna podijeljenost pretoči u digitalnu povezanost samo su neki od zaključaka sa skupa.

Saradnici i donatori