Održana druga SupportME@HE konferencija

Protekla dva dana dana (13-tog i 14-tog novembra) na Univerzitetu Donja Gorica održana je druga po redu SupportME@HE (Podrži me u visokom obrazovanju) Konferencija. Prvog dana Konferencije prezentovani su dosadašnji rezultati projekta „Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori“ sa posebnim akcentom na formiranje Studentske Savjetodavne Kancelarije koja će raditi u sklopu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Predstavnici UMHCG-a i partnerskih univerziteta predstavili su servise podrške koje će koristiti studenti s invaliditetom kao i na informatičku opremu koja će biti na raspolaganju ovim studentima. Prisutni su od predstavnika partnera iz Evropske Unije takođe mogli čuti više o položaju i iskustvima studenata s invaliditetom na univerzitetima u Grčkoj, Sloveniji i Poljskoj.
Drugi dan Konferencije bio je posvećen srednjoškolcima i studentima s invaliditetom. Tu su bili učenici iz Resursnig centra za djecu i mlade iz Podgorice, Resursnog centra za sluh i govor iz Kotora, kao i student s inaliditetom sa sva tri crnogorska univerziteta. Sem što su dobili potrebne informacije o radu Kancelarije, dostupnim servisima podrške i opremi koju će moći koristiti, ovi mladi ljudi su imali priliku da kroz prilično dinamičnu i kvalitetnu diskusiju izraze i svoj stav, pričaju o problemima koje imaju u obrazovanju, prepreke sa kojima se suočavaju, potrebe koje imaju, kao i da međusobno razmijene mišljenja i bolje se upoznaju.
Inače, Projekat SINC@HE („Support and Inclusion of students with disabilities at Higher Education institutions in Montenegro“ – „Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori“) je finansiran od strane Tempus programa Evropske unije, a partneri u projektu iz Crne Gore su: Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet „Mediteran“ Podgorica, Fakultet za menadžment Herceg Novi, Resursni centar za sluh i govor iz Kotora, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Institut za informativne i komunikacione tehnologije iz Podgorice i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, a iz Evropske unije Univerzitet Makedonija iz Soluna, Univerzitet Varšava, Univerzitet Macerata iz Italije, agencija Arcola Research iz Londona i Društvo studenata sa invaliditetom Slovenije. Cilj projekta je poboljšanje statusa studenata sa invaliditetom u crnogorskim visokoškolskim ustanovama, ali i generalno povećanje svijesti o pravima osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Sajt Studentske savjetodavne kancelarije možete pogledati na linku www.kancelarijazastudente.me.

Saradnici i donatori