Održan sastanak UMHCG s Rektorkom Radmilom Vojvodić

U prostorijama  Rektorata Univerziteta Crne Gore juče je održan sastanak s rektorkom Radmilom Vojvodić kome su ispred Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore prisustvovale Marina Vujačić i Sandra Nedović.

Na početku sastanka izvršna direktorica UMHCGa Marina Vujačić je iskazala zadovoljstvo zbog nastavka saradnje s Univerzitetom Crne Gore, kako kroz projekte, tako i kontinuirane inicijative i aktivnosti i pohvalila je unapređenje propisa koji definišu visoko obrazovanje studenata s invaliditetom, a koji su doprinijeli povećanju broja studenata na UCG. Marina je ovom prilikom pohvalila donošenje Zakona o visokom obrazovanja i Statuta UCGa kojima su definisana prava studenata s invaliditetom. Ona je takođe upoznala Rektorku sa  Pravilnikom o postupku i uslovima za oslobađanje od školarine studenata s invaliditetom, kao internim dokumentom UMHCGa i naglasila da studenti s invaliditetom kao i svi drugi studenti moraju biti odgovorni i od strane fakulteta i profesora tretirani potpuno jednako kao i studenti bez invaliditeta.

Takođe je upoznala Rektorku i s problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju studenti s invaliditetom koji studiraju na fakultetima UCG, između ostalog i zbog problema iz najranijeg perioda obrazovanja koji se često reflektuju na odrastanje i ukupnu socijalizaciju mladih s invaliditetom.

Kao jedan od najvećih problema, Vujačić je istakla arhitektonsku neprilagođenost velikog broja fakulteta, zbog čega studenti često odustaju od upisivanja željenih fakulteta i upisuju one koje su djelimično pristupačni, pa im je, kako zbog vrste dotadašnjeg obrazovanja, tako i zbog ovog problema, izbor fakulteta veoma sužen.

Rektorka Radmila Vojvodić je pohvalila rad UMHCG i napore koje ulaže da bi se poboljšao položaj svih osoba s invaliditetom, a naročito studenata s invaliditetom i te napore nazvala civilizacijskim.

U cilju unapređenja uslova za studente s invaliditetom su dogovorene zajedničke aktivnosti u ovom pravcu koje treba realizovati u narednom periodu.

Univerzitet Crne Gore je jedan od partnera UMHCGu na projektu „Od obrazovanja ka zaposlenju“ koji je finansiran kroz Grant šeme Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U okviru tog projekta je sprovedena ova aktivnost, kao inicijalna za nastavak sprovođenja daljih aktivnosti.

Saradnici i donatori