Obilježavanje Međunarodne nedjelje osoba oštećenog sluha

Danas u svijetu počinje obilježavanje Međunarodne nedjelje gluvih. Međunarodnu nedjelju gluvih svake godine obilježavaju osobe oštećenog sluha širom svijeta tokom poslednje sedmice mjeseca septembra, od 22-og do 28-og.

Međutim, koliko uopšte znamo o osobama oštećenog sluha, njihovom položaju u društvu, pravima i potrebama, makar onih u Crnoj Gori nam jasno pokazuje današnji dan. O osobama oštećenog sluha se malo govori i malo zna. Potpuno su zapostavljena i marginalizovana grupa, čak i među osobama s invaliditetom.

Svugdje i na svakom koraku doživljavaju diskriminaciju, veoma mali broj njih je uključen u proces obrazovanja, posebno redovnog, još manji broj njih je zaposlen, a brakove zasnivaju većinom samo među svojom populacijom. Informacije koje mi svakodnevno čujemo do njih dolaze rijetko i često veoma kasno. Šta smo uradili da to promijenimo?!

U institucijama sistema nema zapošljenih gestovnih tumača, nema ih ni u školama, bolnicama, fakultetima.

Trenutno UMHCG među korisnicima svojih usluga ima njih petoro, koje studiraju na crnogorskih univerzitetima, ali apsolutno nijedno od njih na fakultetu nema servis gestovnog prevođenja.

U Crnoj Gori postoji samo jedna informativna emisija, Dnevnik 1 na RTCG koja se prevodi na znakovnom jeziku. Pozitivan primjer su bili događaji koje je organizovalo Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija koji se tiču pregovora Crne Gore sa EU, na kojima je na predlog UMHCG bio obezbijeđen prevod na znakovni jezik.

Međutim, šta je sa svakodnevnicom?

Ako znamo na kom su stepenu razvoja i poštovanja njihova ljudska prava, onda ne treba da se pitamo gdje je tu jednakost.

Ovom prilikom pozivamo i prozivamo vlasti da ulože napore i preduzmu konkretne korake ka unapređenju položaja osoba oštećenog sluha. Jedino strateškim pristupom, razumijevanjem, i ispunjavanjem obaveza koje ova država ima ćemo makar suzbiti diskriminaciju između različitih grupa osoba s invaliditetom.

Saradnici i donatori