Obilježavanje 5. maja pokazatelj rasta svijesti na putu do poštovanja ljudskih prava

“Često nam se kaže da tražimo previše, da treba da se stripimo, da nema novca za ono što je nama potrebno, a često se zaboravlja da nam je samo potreban život vrijedan življenja. Zar je to previše?“ – Marina Vujačić

 

Obilježavanje 5. maja, Evropskog dana samostalnog života, pokazuje rast svijesti da Crna Gora treba da nastavi da napreduje na putu poštovanja ljudskih prava, poručio je predstavnik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, Jan Krasni.

On je danas, na događaju koji je povodom 5 .maja organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), kazao da je napredak na putu poštovanja ljudskih prava proces koji zahtijeva posvećenost i međusobnu saradnju različitih aktera – Vlade, organizacija civilnog sektora i građana uopšte.

“Iako još ima dosta posla, trend je pozitivan i ohrabrujući“, istakao je Krasni na Trgu Republike.

Prema njegovim riječima, samostalan i nezavisan život OSI znači mogućnost i ostvarenje prava tih osoba da samostalno donose odluke o životu i načinu zadovoljenja životnih potreba.

“To donosi slobodu izbora, kontrolu nad životom i preuzimanje odgovornosti za sebe i svoj život“, rekao je Krasni.

On je kazao datom pitanju  u Americi pristupaju ozbiljno.

“To je razlog što smo finansijski podržali projekat UMHCG „Sloboda izbora“, u sklopu kojeg se i današnji događaj održava. Unaprijeđenje poštovanja dostojanstva i prava OSI u Crnoj Gori je osnovni cilj tog projekta i mi snažno stojimo u ostvarenju tog cilja“, naveo je Krasni.

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, kazala je da OSI više ne vide svoja oštećenja kao izvor srama ili kao nešto što treba savladati da bi inspirisali druge.

“Da bi prevazišli ovakve stavove i živjeli sopstevni život na način na koji same OSI kreiraju svoj životni scenario, potrebna je podrška, razumijevanje i prihvatanje OSI kao ljudskih bića vrijednih dostojanstvenog života“, navela je Vujačić.

Kada ova očekivanja drugi smatraju prevelikim, kako smattra, onda je borba za ljudska prava samopoštovanje i dostojanstvo otežano.

“Često nam se kaže da tražimo previše, da treba da se stripimo, da nema novca za ono što je nama potrebno, a često se zaboravlja da nam je samo potreban život vrijedan življenja. Zar je to previše?“, upitala je Vujačić.

Ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, koja je od početka učestvovala u kampanji povodom 5.maja, kazala je da su dosadašnja praksa i iskustvo pokazali da kada se uklone prepreke i uključe OSI i omogući im se da u potpunosti učestvuju u društvenom životu, „svaka zajednica ima pozitivne efekte od tog čina“.

“Prepreke sa kojima se suočavaju OSI su štetne za društvo u cjelini, a dostupnost u svakom smislu je potrebna kako bi se postigao napredak i razvoj za sve“, poručila je Kovačević.

Kako je istakla, pristup i ukljuučivanje OSI su osnovna prava i preduslovi za uživanje drugih prava.

“U skladu sa tim, Vlada i Ministarstvo rada i socijalnog rada preduzimaju mjere kako bi se osiguralo da OSI imaju pristup svm aspektima društva na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Međuresorna radna grupa radi na izradi nove strategije za integraciju OSI u Crnoj Gori koja je jedan od osnovnih ciljeva obezbjeđivanja uslova i garantovanje prava na samostalan i dostojanstven život OSI“, ukazala je Kovačević.

Tokom događaja je prikazan dokumentarni film u čijoj glavnoj ulozi se pojavio Goran Macanović, dugogodišnji aktivista za prava OSI sa svojom pričom o samostalnom životu.

Događaju su pristvovali predstavnici kancelarije ombudsmana Siniša Bjeković sa saradnicima, kao i Zavoda za Zapošljavanje Slavica Radusinović i Stanko Laković.

Poslanici i poslanice Nada Drobnjak, Branka Tanasijević, Aleksandar Damjanović, Mladen Bojanić, Dritan Abazović i Miloš Konatar su takođe prisustvovali događaju, kao i predstavnici nevladinih organizacija Juventas, Centar za građansko obrazovanje, Kvir Montenegro, Centra za razvoj nevladinih organizacija, Koalicije „Saradnjom do cilja“, Centar za ženska prava i Građanske alijanse.

Prisutni su na kraju događaja igrali „Igru ograničenja“ koja je zasnovana na pravilima društvene igre „Monopol“ prilagođena situacijama s kojima se suočavaju OSI sa šansama i izazovima ili preprekama i mogućnostima s kojima se susrijeću OSI u životu.

UMHCG je ovaj događaj sprovodeo u sklopu projekta „Sloboda izbora“, u saradnji sa Centrom za multimedijalnu produkciju – CEZAM, a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, posredstvom Programa malih grantova Demokratske komisije.

 

Izvor: Vijesti.me

Saradnici i donatori