Neprihvatljiva najava Zavoda za zapošljavanje o usmjeravanju podrške sjevernim opštinama

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore oštro reaguje na najavu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore da ponovljeni javni poziv za projekte za zapošljavanje osoba s invaliditetom usmjeri na sjeverne opštine, upozoravajući da je to najava moguće korupcije.

Naime, Zavod za zapošljavanje je donio Odluku da od tri miliona eura, koliko je bilo na raspolaganju za grant šeme raspodijeli iznos od 2.085.622 eura, a da za preostali iznos od 914.317 eura, u najkraćem roku, raspiše ponovljeni javni poziv, što apsolutno pozdravljamo. Međutim, neprihvatljivo je i krajnje neozbiljno najaviti da će „u skladu sa Vladinom strategijom regionalnog razvoja, novi poziv biti usmjeren korisnicima iz opština sa sjevera Crne Gore, s akcentom na osposobljavanje i zapošljavanje OSI.“ Da li ovaj „akcenat na zapošljavanje OSI“ treba da bude razlog za sumnju, negodovanje i kritiku, ili da demantuje našu zabrinutost da se radi isključivo o politici rukovodstva Zavoda da se, možda, nadoknade gubici koje su pretrpjeli građani/ke sjevera zbog prethodnih odluka i politika Vlade definisanih strategijom fiskalne konsolidacije, ukidanjem naknada za majke i brojnih drugih?

Na osnovu uvida u Odluku koja samo sadrži informacije o nosiocu, nazivu projekta i iznosu sredstava utvrdili smo da je za projekte poslodavaca sa sjevera raspodijeljeno najmanje 776.347,5, što je 37,2% ukupno oprediljenog iznosa, dok su, na primjer, samo tri poslodavca s juga dobila podršku, od čega je jedan poslodaac dobio podršku za zapošljavanje,  a dvojica poslodavaca su dobila podršku u mjeri II koja se odnosi na stvaranje uslova za povećanje zapošljavanja, ali ne direktno i na zapošljavanje OSI.

Apsolutno je neprihvatljivo da se u javnom pozivu koji mora biti jednako otvoren svima, bez ličnih i političkih afiniteta, najavljuje gdje i kome će sredstva biti usmjerena. Podsjećamo, raspodjela sredstava po grant šemama koje za cilj imaju povećanje mogućnosti za zapošljavanje, i zapošljavanje osoba s invaliditetom se vrši u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitacijki i zapošljavanju lica sa invaliditetom i Pravilnikom o metodologiji za finansiranje grant šema, a nijedan od ova dva dokumenta ne prepoznaje strategiju „usmjeravanja“ podrške i projekata na sjeverne opštine. Ne postoji zvaničan dokument Zavoda za zapošljavanje koji ukazuje na činjenicu da je zaposlenost OSI u sjevernim opštinama značajno niža u odnosu na ukupan procenat nezaposlenih OSI, ili u odnosu na procenat zaposlenih OSI u centralnoj i južnoj regiji. Da podjetimo, Zavod za zapošljavanje, čak. ne vodi nievidencije o stopi nezaposlenosti osoba s invaliditetom, a kamoli da ima analizu na osnovu koje može definisati ovakva usmjeravanja.

Da li ovo znači da poslodavci čije je sjedište ili fokus djelovanja u centralnoj i južnoj regiji ne treba da apliciraju za sredstva jer će samo izgubiti dragocjeno vrijeme, i potrošiti resurse, da bi im Zavod za zapošljavanje odgovorio da im projekat nije relevantan, ili da je dokumentacija nepotpuna.

Upravo iz ovih navodnih razloga su odbijeni projekti Saveza slijepih i Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, organizacija koje su nesumljivo najviše doprinijele i politikama i podizanju svijesti o važnosti zapošljavanja OSI u Crnoj Gori, ali čiji rad i djelovanje ne odgovara predstavnicima Zavoda za zapošljavanje. Ove organizacije, uključujući i njihove lokalne podružnice trenutno imaju 42 zaposlene osobe s invaliditetom.

Neprihvatljivo je da Zavod ni nakon četvrte raspodjele nije sproveo analizu koliki su bili efekti i uticaji prethodno podržanih projekata. Ne postoje javne evidencije o tome koliko OSI koje su projektno zaposlene je zadržalo posao kod istih poslodavaca nakon projektnog zapošljavanja

Zavod za zapošljavanje nije objavio bodovne liste, niti rezimee odobrenih projekata, niti projekte koji su odbijeni zbog navodne nepotpune dokumentacije, iako dokumentacija nije otvarana pred aplikantima, niti je samim tim činjenično dokazano da je dokumentacija zaista nepotpuna. Zbog svega ovoga će potpisnici ovog saopštenja podnijeti Tužbu Upravnom sudu, uvjereni da je cijelu raspodjelu kao i najavljene nove Odluke pratila netransparentnost i kršenje procedura i postupka.

Upravni sud je, inače, poništio Rješenje Ministarstva rada i socijalnoj staranja kojim je ograničeno i uskraćeno pravo na opremu i prilagođavanje radnog mjesta za zaposlenog K.C, a kojim je Ministarstvo odbilo žalbu UMHCG na prvostepeno rješenje Zavoda . Ovu  odluku Zavoda vidimo kao nastavak pritiska na kritični orjentisane organizacije osoba s invaliditetom, i pokušaj stopiranja bilo kakve kontrole, i monitoringa utroška sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoišljavanje osoba s invaliditetom.

I Evropska Komisija u najnovijem izvještaju (tzv. Non paper) navodi da je rad na izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji odložen, a usvajanje koje je prethodno bilo predviđeno za 2016. sada se predviđa za 2018. Pitanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i odgovarajućeg trošenja sredstava treba razmotriti u saradnji s relevantnim zainteresovanim stranama. Uprkos, tome Vlada nastavlja trend nenamjenskog trošenja sredstava, pa je tako u periodu od 2009. do kraja 2016. nenamjenski utrošila 45.230.813.29€.

Vjerujemo da institucije očekuju da ne kritikujemo ove procese i činjenice, ali nijedna Odluka kojom će nam projekat biti odbijen nas neće zaustaviti u namjeri da profesionalnu rehabilitaciju i zapoišljavanje OSI oslobodimo političkih uticaja i dogovora.

Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG

Goran Macanović, izvršni direktor SSCG

Saradnici i donatori