NAJAVA: Usluge pravnog savjetovališta i pravnog zastupanja za žrtve nasilja: žene s invaliditetom i druge članove u porodici koji imaju invaliditet

NAJAVA: Usluge pravnog savjetovališta i pravnog zastupanja za žrtve nasilja: žene s invaliditetom i druge članove u porodici koji imaju invaliditet

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) pruža za žene s invaliditetom žrtve nasilja i druge članove u porodici koji imaju invaliditet Besplatnu pravnu pomoć. Besplatna pravna pomoć se pruža se svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) u terminu od 8.30 do 16.00 časova.

Ova aktivnost podrazumijeva kontinuirano pružanje besplatnog pravnog informisanja, savjetovanja i zastupanja za žene s invaliditetom i njihove porodice. Na ovaj način će se omogućiti ženama s invaliditetom i njihovim porodicama koje nemaju dovoljno pravnog znanja i dovoljno kapaciteta da, na adekvatan način, ostvare ili zaštite svoja prava i doprinesu aktivnom sprečavanju negativnih posljedica nasilja, zlostavljanja i diskriminacije.

Stranke se mogu obratiti Udruženju i tražiti informacije i/li iznijeti svoje nedoumice u vezi s ostvarivanjem prava i odmah ili najkasnije u roku od 24 sata, ukoliko dostave na uvid i na raspolaganje sve potrebne informacije i dokumentaciju, besplatno dobiti potpune informacije o tome da li imaju pravo, i ukoliko imaju na koji način ga mogu ostvariti ili zaštiti. Na taj način OSI i njihove porodice bivaju obaviješteni ukoliko je neko njihovo pravo prekršeno ili (može biti) ugroženo. 

Pravni savjeti mogu se tražiti lično, u prostorijama UMHCG, svakog radnog dana (ponedeljak – petak). Komunikacija sa strankama biće omogućena i putem fiksnog i mobilnog telefona: 020/265-650, 069/385-981, 067/801-761, e-maila: umhcg2016@gmail.com, Fejsbuk stranice, Instagram naloga, putem čata na portalu DisabilityInfo.me (četvrtkom od 12.00 do 14.00h) ili putem čata na platformi Vršnjačkapodrška.me svakog radnog dana (po sopstvenom izboru zainteresovanih).

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Bezbjedna i Sigurna! koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje se uz finansijsku podršku Ministartsva rada i socijalnog staranja.

Saradnici i donatori