NAJAVA: USLUGE PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM I MOBILNI TIMOVI – MEDIJACIJA U ZAJEDNICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM – GLAVNI GRAD I CRVENI KRST CRNE GORE


Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
 je i ove godine uz podršku Glavnog grada Podgorica, a posredstvom Crvenog krsta Crne Gore, obezbijedilo usluge podrške u zajednici za tri korisnice usluga i aktivnosti Mobilnih timova. Projekat se sprovodi u saradnji s nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom.

Usluga podrške u zajednici će biti obezbijeđena u trajanju od 12 mjeseci (od početka januara do kraja decembra 2021).

Pored usluge podrške u zajednici i ove godine se nastavljaju i druge zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici, usmjerene na procjenu potreba i poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom, kroz projekat Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom. 

Navedeni projekat podrazumijeva angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga stručna lica), koji će nastaviti pružati usluge na terenu tokom 2021. za osobe s invaliditetom koje su prethodne dvije godine bile uključene u aktivnosti ovog projekta a korisnici su usluga UMHCG-a. Pored uključivanja navedenih osoba postoji mogućnost i za uključivanje novih korisnika. U okviru ovih aktivnosti, sa stručnim timom je angažovana jedna osoba iz menadžmenta UMHCG -a.

Stručna lica u okviru Mobilnog tima će u nastavku realizacije projekta pružati usluge u dijelu psihosocijalne podrške, pomoći u kući i u porodicama, podrške u komunikaciji s nadležnim institucijama i individualan pristup korisniku i njegovim/njenim potrebama, kako bi se osobe s invaliditetom osnažile za što samostalnije funkcionisanje.

Saradnici i donatori