Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Samostalnošću do slobode!

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Samostalnošću do slobode!

Projekat Samostalnošću do slobode! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja..

Projektom se želi doprinijeti poboljšanju položaja OSI u Crnoj Gori kroz razvoj vaninstitucionalnih usluga podrške za samostalni život u zajednici i ispitivanje položaja OSI u društvu, i to kroz ciljeve usmjerene na doprinos poboljšanju kvaliteta života i unapređenju kapaciteta OSI pružanjem vaninstitucionalnih usluga podrške za samostalni život u zajednici i osnaživanjem za samostalni život i povećanjem nivoa svijesti društvene zajednice o samostalnom životu OSI. Ovi ciljevi se namjeravaju dostići pružanjem usluge PA za pet OSI u periodu od 10 mjeseci uz organizovanje jednodnevnog treninga za korisnike personalne asistencije, zatim organizovanjem 10 susreta OSI (grupa samopodrške) u periodu od 12 mjeseci radi osnaživanja i dijeljenja iskustva u oblasti samostalnog življenja, obilježavanjem 5. maja – Evropskog dana samostalnog života, organizacijom „Vožnje za slobodu“ (Freedom Drive) u Crnoj Gori  i medijskom kampanjom.

Projektom će biti obuhvaćene mlade i odrasle OSI, personalni asistenti, članovi porodica OSI, OOSI, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i mediji, ali će korist imati i sve ostale osobe s invaliditetom, OOSI, porodice i prijatelji OSI, institucije socijalne i dječje zaštite, posebno centri za socijalni rad, pružaoci usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite, šira društvena zajednica (mediji, vršnjaci, pojedinci, državne institucije, lokalne institucije i službe i građani) i država Crna Gora.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja u oblasti zaštite lica s invaliditetom u 2021.

Realizacija projekta traje 12 mjeseci počev od 31. decembra 2021.

Pripremila: Dragana Đokić

Saradnici i donatori