Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta OsamoStalI se!

Projekat OsamoStalI se! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Projektom se želi doprinijeti poboljšanju položaja OSI u Crnoj Gori kroz razvoj usluga podrške za samostalni život u zajednici u narednih 12 mjeseci, i to kroz ciljeve usmjerene na doprinos kvalitetu života OSI pružanjem usluga podrške za život u zajednici; unaprjeđenje informisanost OSI o uslugama podrške za život u zajednici i samostalnom životu, kao i informisanje o načinima prevazilažanja posljedica novog koronavirusa; i u krajnjem povećanje nivoa svijesti društvene zajednice o samostalnom životu OSI.

Ovi ciljevi se namjeravaju dostići pružanjem usluge personalne asistencije (PA) za pet OSI u periodu od sedam mjeseci, organizovanjem tri edukativne radionice za po 10 OSI o uslugama podrške za samostalni život, obilježavanjem Evropskog dana samostalnog života, organizovanjem susreta OSI jednom mjesečno u periosu od 11 mjeseci radi dijeljenja iskustava u oblasti samostalnog življenja, praćenjem realizacije Akcionog plana za realizaciju preporuka Komiteta UN za prava OSI za 2020. i 2021. nakon njegovog usvajanja i medijskom kampanjom.

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom, (potencijalni) personalni asistenti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ali će korist imati i članovi porodica OSI, OOSI, CSR, šira društvena zajednica (mediji, vršnjaci, pojedinci, organizacije osoba s invaliditetom, pružaoci usluga, državne institucije, lokalne institucije i službe i građani) i država Crna Gora.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja u oblasti zaštite lica s invaliditetom u 2020.

Realizacija projekta traje 12 mjeseci počev od 26. oktobra 2020, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 32.000,00€.

 

Pripremila: Milica Marđokić 

Saradnici i donatori