Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Ključ samostalnOStI

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Ključ samostalnOStI

Projekat Ključ samostalnOStI sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), uz finansijsku podršku Glavnog grada Podgorica. 

Projekat ima za cilj doprinos osnaživanja djece i mladih s invaliditetom za aktivno učešće u društvenom životu na teritoriji Glavnog grada u narednih dvanaest mjeseci. Ovi ciljevi se namjeravaju dostići sprovođenjem akreditovanog treninga za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom, psihosocijalnu podršku za djecu i mlade s invaliditetom, pružanje besplatne pravne pomoći za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite za osobe s invaliditetom i njihove porodice, izradu stripa o pravima djece i mladih s invaliditetom i objavljivanje informativnog i edukativnog materijala koji će se objavljivati na platformi  Vršnjačka podrška.

Projektom će biti obuhvaćena djeca i mladi s invaliditetom, osobe s invaliditetom i njihove porodice, stručni radnici u oblasti socijalne i dječje zaštite, dok će indirektnu korist imati osobe s invaliditetom, porodice OSI, prijatelji OSI, Centar za socijalni rad, pružaoci usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite, Glavni grad, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Vlada Crne Gore i društvo u cjelini. 

Krajnju korist od ovog projekta, pored navedenih, imaće i sva druga djeca i mladi sa invaliditetom, porodice i prijatelji osoba s invaliditetom, Centri za socijalni rad i pružaoci usluga, mediji i društvo u cjelini. 

Aktivnosti projekta realizuju se uz finansijsku podršku Glavnog grada Podgorica kroz Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2022.

Saradnici i donatori