NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta 11²- koraci ka sigurnOStI

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta 11²- koraci ka sigurnOStI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat 11² – koraci ka sigurnOStI uz finansijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova

Projektom se želi doprinijeti unaprjeđenju informisanja i zaštiti OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama u Crnoj Gorikroz promovisanje značaja i vrste pristupačnih protokola i servisa u oblasti zaštite i spašavanja OSI na nacionalnom i lokalnom nivou Crne Gore, iniciranje adekvatnih garancija i poštovanja prava OSI u domaćim javnim politikama u oblasti zaštite i spašavanja u skladu s međunarodnim standardima. 

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom (OSI), donosioci odluka i pružaoci usluga u oblasti zaštite i spašavanja, porodice OSI, organizacije OSI, mediji, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Crne Gore, mediji i društvo u cjelini, a krajnji korisnici su osobe s invaliditetom, donosioci odluka i pružaoci usluga u oblasti zaštite i spašavanja. 

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti: izrade priručnika i smjernica o zaštiti i spašavanju u elektronskom i drugim pristupačnim formatima (na znakovnom jeziku i Brajevom pismu, kratka promo video forma); iniciranje i promocija izrade protokola o postupanju s OSI u situacijama rizika, drugim vanrednim i kriznim situacijama; trening za donosioce odluka i pružaoce usluga u oblasti zaštite i spašavanja o načinima postupanja i modelima pristupa OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama i  medijsku i kampanja javnog zastupanja za izmjene zakonodavstva (gostovanje u medijima, kampanja na društvenim mrežama, sastanci i inicijative);

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Realizacija projekta traje 8 mjeseci počev od decembra 2019, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 9.909,56€.

Saradnici i donatori