NAJAVA: UMHCG sprovodi procjenu fizičke pristupačnosti prostorija i procjenu digitalne pristupačnosti među agencijama Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori

 

NAJAVA: UMHCG sprovodi procjenu fizičke pristupačnosti prostorija i procjenu digitalne pristupačnosti među agencijama Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore (SSCG), a uz finansijsku podršku UNDP kancelarije u Crnoj Gori, u okviru projekta Inkluzija osoba s invaliditetom, vrši procjenu fizičke pristupačnosti prostorija i procjenu digitalne pristupačnosti među agencijama Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori.

Projektnim aktivnostima je neophodno izvršiti procjenu prostorija UN sa konačnim ciljem da ih učini fizički pristupačnim za osobe s invaliditetom (uključujući osobe sa fizičkim, senzornim, intelektualnim, mentalnim i psihosocijalnim invaliditetom) prema univerzalnom dizajnu.

Fizička procjena treba da se uradi za dvije zajedničke prostorije u Crnoj Gori: UN Eko kuća, u kojoj su smještene četiri UN agencije: ILO, UNDP, UNICEF i RCO, kao i u poslovnom centru Hilton, u kojoj su smještene dvije agencije UN-a: IOM i UNHCR. 

Procjene treba da se vrše na osnovu principa univerzalnog dizajna i neophodno je da budu obuhvaćeni: pristupi zgradi, uključujući i kapije, ulazni prostor, recepcije, toaleti, prostorije za sastanke i konferencije, pristupačne radne površine, kafeterije, parkiralište. Zatim bitna je mobilnost između različitih oblasti, npr. od radnog prostora, do sala za sastanke, kafeterije, do pristupačnih toaleta, kao i mobilnost između spratova, uz upotrebu lifta. 

Kad je riječ o digitalnoj pristupačnosti, biće izvršena procjena za rezidentne agencije UN u Crnoj Gori, i to su: Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Međunarodna organizacija rada (ILO), Program razvoja Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Kancelarija rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija (RCO). Procjena će se odnositi na sljedeće domen pristupačnost informaciono-komunikacionih tehnologija: softver koji se koristi u svakodnevnom kancelarijskom radu, uključujući platforme za video prenos konferencija, kako bi se osiguralo da su pristupačne i da imaju ugrađene funkcije pristupačnosti, zatim sadržaj koji se kreirao ili nabavio u digitalnim formatima i objavio na veb-stranici. Procjena bi trebalo da se zasniva na usaglašenosti sa postojećim standardima i praksama u vezi sa pristupačnošću u odgovarajućem domenu i treba da razmotri dodatne resurse o inkluziji osoba s invaliditetom.

Na osnovu procjene, biće izrađen Izvještaj o procjeni, zajedno s listom preporuka o tome kako poboljšati pristupačnost u kratkom, srednjem i dugoročnom periodu.

Realizacija projekta traje od 20. juna do 30. septembra 2022.

Saradnici i donatori