NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE ZAVRŠNU KONFERENCIJU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I UKLJUČIVANJU ŽENA S INVALIDITETOM U EVROPSKE INTEGRACIJE

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE ZAVRŠNU KONFERENCIJU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I UKLJUČIVANJU ŽENA S INVALIDITETOM U EVROPSKE INTEGRACIJE

Završna konferencija o rodnoj ravnopravnosti i uključivanju žena s invaliditetom u evropske integracije, koju organizuje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) biće organizovana u ponedeljak, 16. januara 2023s početkom u 12.00 časova, u hotelu Vocou Podgorici.

Konferencija se organizuje s ciljem pokretanja šireg javnog dijaloga o pravima žena s invaliditetom (ŽSI), kako bi se, između ostalog, sagledalo trenutno stanje o rodnoj ravnopravnosti i uključivanju žena s invaliditetom u procesu evropskih integracija. Imajući u vidu da brojne politike u različitim sektorima, uključujući i politiku invalidnosti, nisu adekvatno rodno inkluzivne, i da dodatni izazov predstavljaju sektorske politike koje se ne bave, a trebale bi, i/li se ne bave u dovoljnoj mjeri, pitanjima ŽSI, na konferenciji će se diskutovati i o strateškim dokumentima koji su na snazi i/li koji tek trebaju biti usvojeni, a sve u cilju preduzimanja mjera za podsticanje uključivanja ŽSI u svim važnim društvenim procesima, uključujući i procese evropskih integracija.

Na Konferenciji će biti prezentovani rezultati i preporuke proistekle iz Publikacije o rodnoj ravnopravnosti i uključivanju ŽSI u EU integracije.

U uvodnom dijelu, planirano je da se obrate izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević, kao i izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane žene s invaliditetom i osobe s invaliditetom, zatim sve zainteresovane građanke i građane da se prijave za učešće na pomenutoj Konferenciji, te da istu isprate putem Fejsbuk stranice

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem mejla umhcg2016@gmail.com ili na brojeve telefona: 069/385-981, 067/801-761 ili 020/265 – 650

Konferencija se organizuje u okviru projekta Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible) koji UMHCG sprovodi uz podršku Reaktor – Istraživanje u akciji (Reactor – Research in Action) i partnera u okviru projekta Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU koji je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Saradnici i donatori