NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE ZAVRŠNU KONFERENCIJU O DEFINISANJU STATUSA REPREZENTATIVNOSTI OOSI

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE ZAVRŠNU KONFERENCIJU O DEFINISANJU STATUSA REPREZENTATIVNOSTI OOSI

Završna konferencija o Definisanju statusa reprezentativnosti organizacija osoba s invaliditetom biće organizovan u petak, 10. marta 2023s početkom u 12.00 časova, u hotelu CUEu Podgorici. 

Cilj Konferencije je da podstaknemo pokretanje šireg javnog dijaloga o definisanju statusa reprezentativnosti organizacija osoba s invaliditetom (OOSI), odnosno, primjeni Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom (OSI)konkretno člana 4 (3) – Uzeti u obzir pitanja zaštite i promovisanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom prilikom formulisanja i primjene svake politike i svih programa i člana 33 (3) – Civilno društvo, posebno osobe sa invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju, biće uključeni i u potpunosti će učestvovati u procesu nadgledanja kako bi se organizacije OSI na adekvatan način uključile u kreiranje, donošenje, primjenu, praćenje i evaluaciju politika koje se tiču prava OSI.

Opštem komentaru 7 Komitet ukazuje da organizacije osoba s invaliditetom treba da raspolažu odgovarajućim sredstvima, uključujući podršku preko nezavisnog finansiranja i finansiranja kojim same upravljaju, kako bi mogle učestvovati u nezavisnim okvirima za praćenje i osigurati da su ispunjeni zahtjevi razumnog prilagođavanja i pristupačnosti za njihovo članstvo. U tom cilju, države potpisnice treba da donesu pravne i regulatorne okvire i postupke kojima garantuju potpuno i ravnopravno učestvovanje osoba s invaliditetom, preko njihovih reprezentativnih organizacija, u procesima donošenja odluka i izradi legislative i politika koje se odnose na pitanja osoba s invaliditetom, uključujući zakonodavstvo, politike, strategije i akcione planove u vezi s invaliditetom.

Na Konferenciji će biti prezentovani prijedlozi odredbi Nacrta zakona o statusu i finansiranju organizacija osoba s invaliditetom i Inicijative, koju je uz Nacrt, tadašnjem Ministarstvu rada i socijalnog staranja, uputio Savez slijepih Crne Gore.

U uvodnom dijelu planirano je da događaj otvore državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević, programski direktor Centra za građansko obrazovanje (CGO) Petar Đukanović i izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić, a nakon toga uslijediće Panel na temu Definisanje statusa reprezentativnosti organizacija osoba s invaliditetom. Na Panelu je planirano učešće izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore Gorana Macanovića, savjetnice za ljudska prava u Ujedinjenim nacijama u Crnoj Gori Anjet Lanting, generalnog sekretara Vlade Crne Gore Borisa Marića i načelnice Direkcije za zaštitu rizičnih grupa u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Budimirka Đukanović.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe s invaliditetom, građane i građanke da se prijave za učešće na pomenutoj Konferenciji, te da istu isprate putem Fejsbuk stranice

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem mejla umhcg2016@gmail.com ili na broj telefona 069/385-981, 067/801-761 ili 020/265 – 650

Konferencija  se organizuje u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centarom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Saradnici i donatori