NAJAVA: UMHCG organizuje ŠKOLU LJUDSKIH PRAVA OSI ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA

NAJAVA: UMHCG organizuje ŠKOLU LJUDSKIH PRAVA OSI ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA   

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje Školu ljudskih prava OSI za predstavnike institucija na državnom i lokalnom nivou, angažovane na poslovima planiranja, i primjene javnih politika, praćenje poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom i/li direktnu komunikaciju s građanima s invaliditetom i njihovim predstavnicima u organizacijama.

Škola će biti organizovana u trajanju od četiri dana, i to od 19. do 22. aprila 2019. u hotelu Otrant u Ulcinju i obuhvatiće, između ostalog, sledeće teme: Modeli pristupa invaliditetu, odnos medija i društvena slika prema invaliditetu; Domaći i međunarodni instrumenti za ostvarivanje/zaštitu ljudskih prava OSI; Filozofija samostalnog života; Pristupačnost na nivou Evropske unije i pristupačnost u Crnoj Gori, Antidiskriminacija, institucionalni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije; Sudska zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Sudom u Strazburu, Zaštita privatnosti i ličnih podataka OSI i dr.

Osim predavanja u okviru Škole biće korištene metode studije slučaja, igranja uloga, diskusija (posebno nakon planiranih filmova), simulacija i dr.

Predavači na školi će biti Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom, Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine UMHCG, Goran Macanović, direktor Saveza slijepih Crne Gore, Damjan Tatić, dugogodišnji član Komiteta UN o pravima OSI pri Ujedinjenim nacijama, Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. 

Aktivnost je dio projekta (Sa)učesnici u ostvarivanju prava OSI podržanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava kroz konkurs za NVO u 2018. u oblasti zaštite lica sa invaliditetom. 

Pripremila: Nada Bošković 

Saradnici i donatori