NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE ŠKOLU LJUDSKIH PRAVA OSI ZA PREDSTAVNIKE/CE PREGOVARAČKIH STRUKTURA

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE ŠKOLU LJUDSKIH PRAVA OSI ZA PREDSTAVNIKE/CE PREGOVARAČKIH STRUKTURA

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje Školu ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI) za predstavnike/ce pregovaračkih struktura, u periodu 28 – 30. novembra 2022, u hotelu Princess, u Baru.

Školu će zvanično otvoriti izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić  i v.d. generalni direktor Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova Bojan Vujović.

Škola se organizuje s ciljem unaprjeđenja znanja predstavnika/ca pregovaračkih struktura o ljudskim pravima OSI, kako bi se ona na adekvatan način reflektovala u planovima za sprovođenje pregovaračkih poglavlja s fokusom na poglavlja 5 – Javne nabavke, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbijednost i  28 – Zaštita potrošača i zdravlja, i ključnim dokumentima koja Crna Gora treba da usvoji i uskladi s EU direktivama i praksama. Zasnivaće se na principima neformalnog učenja, i pored predavanja, sadržaće i diskusije, prezentacije i različite druge interaktivne metode koje omogućavaju visoku participativnost učesnika/ca.

Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta ForUM za prava OSI, koji UMHCG realizuje u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES)NVO Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) NVO Politikon mrežom. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Saradnici i donatori