Najava: UMHCG organizuje radionicu za studente s invaliditetom

Najava: UMHCG organizuje radionicu za studente sa invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji sa Kancelarijom za mlade Glavnog grada Podgorica organizuje radionicu za studente sa invaliditetom u petak, 7. oktobra 2022. s početkom u 14.00 časova u Birziminium Hub-u.

Ova aktivnost ima za cilj informisanje studenata s invaliditetom o pravima i servisima podrške za vrijeme visokog obrazovanja. Prije svega mislimo na podršku pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet, redovno ili po principu afirmativne akcije (ovo uključuje i pomoć prilikom prikupljanja i predaje dokumentacije), pružanje informacija u cilju ostvarivanja prava na studentsku stipendiju i smještaj u studentskom domu. Takođe, na radionici će biti riječi i o motivaciji u cilju potizanja kvalitetnijih rezultata tokom studiranja, ali i prevazilaženju mogućih psiholoških barijera.

Kroz ovu aktivnost studenti će biti informisani i o pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti kao studenti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Prije svega ističemo: 

– upućivanje inicijative za primjenu principa afirmativne akcije prilikom upisa, i u situaciji kada se kandidat za upis na studijski program na osnovnim i specijalističkim studijama nalazi ispod crte odnosno ispod propisanog broja kandidata za upis. 

– upućivanje inicijative fakultetskoj jedinici/konkretnom profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način, u vrijeme i u formi koja studentu najbolje odgovara, uključujući i pomjeranje kolokvijuma/ispita ukoliko je student s invaliditetom bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom terminu;

– upućivanje Zahtjeva za povraćaj novca uplaćenog po osnovu naknade za školovanje ili drugih administrativnih troškova fakultetskoj jedinici/univerzitetu, i dr.

Ova aktivnost je finansijski podržana od stane Sekretarijata za lokalnu samoupravu – Kancelarije za mlade u okviru Glavnog grada Podgorica.

Pripremila: Anđela Miličić

Saradnici i donatori