NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE KONFERENCIJU MEHANIZMI ZAŠTITE OD EKONOMSKOG NASILJA NAD ŽENAMA S INVALIDITETOM

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE KONFERENCIJU MEHANIZMI ZAŠTITE OD EKONOMSKOG NASILJA NAD ŽENAMA S INVALIDITETOM

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)  organizuje konferenciju na temu Mehanizmi zaštite od ekonomskog nasilja nad ženama s invaliditetom (ŽSI), u petak, 9. decembra 2022, u hotelu CUE u Podgorici, s početkom u 13.30 časova

Na konferenciji će govoriti Džudi Rajzing Rajnke (Judy Rising Reinke), ambasadorka SAD u Crnoj GoriDina Knežević, glavna savjetnica u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i slobodaBojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, kao i Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG.

Konferencija se organizuje u susret Međunarodnom danu ljudskih prava, s ciljem pokretanja šireg javnog dijaloga o pravima žena s invaliditetom (ŽSI), kako bi se sagledale trenutne garancije u oblasti zaštite od nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom. Kroz aktivnu diskusiju na Konferenciji ukazaće se na značaj smanjenja stepena diskriminacije, nasilja i društvene marginalizacije žena i djece s invaliditetom, odnosno porodica čiji članovi imaju invaliditet, što za krajnji cilj ima doprinos smanjenju stepena ekonomskog nasilja nad ŽSI u Crnoj Gori.

Na konferenciji će, između ostalog, biti prezentovani rezultati i preporuke za unaprjeđenje politika i praksi u oblasti zaštite od nasilja, proistekli iz Istraživanja o ekonomskom nasilju nad ženama s invaliditetom.

Konferencija je završna aktivnost projekta OSnaŽene (WomE(n)mPoWereD), koji UMHCG sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade SAD u Podgorici, kroz Program malih grantova Demokratske komisije.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati UMHCG putem mejla umhcg2016@gmail.com, ili na brojeve telefona 069/385-981, 067/801-761 ili 020/265-650. 

 

Pripremila: Dragana Sokić

Saradnici i donatori