NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevnu Radionicu na temu promocije bezbjednosti i pristupačnosti u saobraćaju

NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevnu Radionicu na temu promocije bezbjednosti i pristupačnosti u saobraćaju

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u okviru projekta Pričajmo o bezbjednOStI organizuju jednodnevnu Radionicu na temu promocije bezbjednosti i pristupačnosti u saobraćaju.

Radionica će se održati 16. februara 2023, u Bijelom Polju s početkom u 11.00 časova u u JU Srednjoj stručnoj školi u Bijelom Polju za učenike/ce na smjeru Tehničar drumskog saobraćaja.

Cilj Radionice je informisanje učenika/ca o pravima osoba s invaliditetom (OSI) koje su aktivni/e učesnici/e u javnom saobraćaju, procedurama za ostvarivanje prava, o ispravnoj terminologiji i postupanju prema OSI, prije svega, putnici/e u drumskom saobraćaju.

U okviru Radionice biće obuhvaćene neke od sljedećih tema: modeli pristupa invaliditetu i njihov uticaj na garancije i zaštitu prava OSI, propisi u oblasti drumskog saobraćaja i procedure za ostvarivanje prava u oblasti drumskog saobraćaja.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koju sprovodimo u okviru projekta Pričajmo o bezbjednOStI koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kapitalnih investicija.

Saradnici i donatori