NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevnu Obuku za pružaoce usluga u javnom saobraćaju u Podgorici

NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevnu Obuku za pružaoce usluga u javnom saobraćaju u Podgorici

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u okviru projekta ZEBRA – Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj organizuju jednodnevnu Obuku za pružaoce usluga u javnom saobraćaju u Podgorici.

Obuka će se održati 24. januara 2023, u Podgorici s početkom u 12.00 časova u prostorijama Hotela Aurel. 

Cilj Obuke je informisanje o pravima osoba s invaliditetom (OSI) koje su aktivni/e učesnici/e u drumskom i željezničkom saobraćaju, procedurama za ostvarivanje prava, o ispravnoj terminologiji i postupanju prema OSI, kao i o administrativnim barijerama s kojima se susreću OSI, uz promociju proaktivnog pristupa i otvorenosti ka građanima/kama s invaliditetom koji su,  prije svega, putnici/e u ovim vidovima saobraćaja.

U okviru Obuke biće obuhvaćene neke od sljedećih tema: modeli pristupa invaliditetu i njihov uticaj na garancije i zaštitu prava OSI, propisi u oblasti drumskog i željezničkog saobraćaja i procedure za ostvarivanje prava u oblasti drumskog i željezničkog saobraćaja.

Učešće na Obuci mogu uzeti zaposleni/e u Ministarstvu kapitalnih investicijaSekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada PodgoriceUpravi za saobraćajPutevima d.o.o,  Parking servisu, željezničkim preduzećima, taksi preduzećima, Komunalnoj inspekciji, kao i autoprevoznici.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koju sprovodimo u okviru projekta ZEBRA – Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj   koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kapitalnih investicija.

Saradnici i donatori