NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevne Radionice o bezbjednosti i pristupačnosti javnog saobraćaja

NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevne Radionice o bezbjednosti i pristupačnosti javnog saobraćaja

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Savez slijepih Crne Gore u okviru projekta Nauči da (ne) budeš vezan organizuju jednodnevne Radionice o bezbjednosti i pristupačnosti javnog saobraćaja.

Radionice će se održati 28. juna u Podgorici, 29. juna u Bijelom Polju i 30. juna u Baru. 

Cilj Radionica je informisanje o pravima osoba s invaliditetom (OSI) kao aktivnih učesnika u javnom saobraćaju, kao i obaveze nadležnih službi u obezbjeđivanju prava i osiguranju pristupačnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

Učešće na Radionici mogu uzeti zaposleni/e u lokalnim nadležnim sekretarijatima za saobraćaj, komunalnoj inspekciji/ saobraćajnoj inspekciji, pružaoci usluga u oblasti željezničkog, drumskog, pomorskog i avio saobraćaja.

Sva dodatna pitanja organizacione i tehničke prirode informacije se mogu dobiti na telefon: 020/265-650 i 069/385-981 od ponedeljka do petka u vrijeme od 8.30 do 16.00 časova.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koju sprovodimo u okviru projekta Nauči da (ne) budeš vezan  koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kapitalnih investicija.

Pripremila: Iva Mijović, koordinatorka projekta

Saradnici i donatori