NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE DVODNEVNU KONFERENCIJU O ZABRANI DISKRIMINACIJE OSI S OSVRTOM NA ZAKONSKU REGULATIVU U OBLASTI ZAŠTITE PRAVA DJECE I PORODIČNOG ŽIVOTA

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE DVODNEVNU KONFERENCIJU  O ZABRANI DISKRIMINACIJE OSI  S OSVRTOM NA ZAKONSKU REGULATIVU U OBLASTI ZAŠTITE PRAVA DJECE I PORODIČNOG ŽIVOTA

Dvodnevna konferencija Zabrani diskriminacije OSI  s osvrtom na zakonsku regulativu u oblasti zaštite prava djece i porodičnog života biće organizovana u utorak i srijedu, 27. i 28. decembra 2022, u hotelu Hilton, u Podgorici.

Konferencija se organizuje s ciljem pokretanja šireg javnog dijaloga o pravima osoba s invaliditetom (OSI), kako bi se, između ostalog, sagledalo trenutno stanje o vrstama i stepenu diskriminacije OSI u Crnoj Gori, kao i o mehanizmima zaštite prava djece s invaliditetom i njihovih porodica, a sve s ciljem ukazivanja na značaj smanjenja rizika od zlostavljanja i zanemarivanja, te prevencije izmještanja iz primarne porodice i prevencije institucionalizacije u ustanovama socijalne i dječje zaštite djece s invaliditetom i djece čiji roditelji ili staratelji imaju invaliditet.

Na konferenciji će biti prezentovani rezultati i preporuke proistekle iz Istraživanja o diskriminaciji osoba s invaliditetom (OSI) i članova porodica OSI, poznanika ili srodnika OSI i Analize važeće zakonske regulative u oblasti zaštite prava djece i porodičnog života.

U uvodnom dijelu, prvog dana, planirano je da konferenciju otvore ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Darko Stojanović, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković, i izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić.

Drugi konferencije dan je rezervisan za dva panela na teme: Zabrana višestruke i intersekcijske diskriminacije OSI s posebnim akcentom na žene i djevojčice s invaliditetom, u okviru kojeg će učešće uzeti predsjednica Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore Maja Vukićević, glavna savjetnica u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Dina Knežević i izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić, dok će na temu Zaštita prava djece s invaliditetom i njihovih porodica govoriti, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore i partner na projektu Roditeljstvo = za sve Goran Macanović, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore Božena Jelušić, načelnica Direkcija za zaštitu rizičnih grupa u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Budimirka Đukanović, kao i koordinatorka programa dječje zaštite UNICEF (Predstavništvo u Crnoj Gori) Nada Đurović-Martinović.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe s invaliditetom, građane i građanke da se prijave za učešće na pomenutoj Konferenciji, te da istu isprate putem Fejsbuk stranice

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem mejla umhcg2016@gmail.com ili na broj telefona 069/385-981, 067/801-761 ili 020/265 – 650

Konferencija se organizuje uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, kroz projekat Roditeljstvo = za sve i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava kroz projekat P(O)(S)tupc(I)ma do prava OSI.

Saradnici i donatori