NAJAVA: UMHCG je započelo realizaciju Grupa samopodrške za žene s invaliditetom

 

UMHCG je započelo realizaciju Grupa samopodrške za žene s invaliditetom. Grupe samopodrške za žene s invaliditetom imaju za cilj da se majke s invaliditetom, žrtve nasilja, djeca s invaliditetom i djeca bez invaliditeta tokom ove aktivnosti edukuju o svim vrstama nasilja, uključujući i zanemarivanje i zapostavljanje, zatim o načinima prevencije od različitih oblika zlostavljanja i nasilja, s ciljem razmjene iskustava u svrhu jačanja žena s invalidtetom, i majki djece s invaliditetom.

Organizacijom i realizacijom ove aktivnosti namjerava se postići povećanje nivoa sigurnosti i uklječnosti u zajednicu žena s invaliditetom žrtvi nasilja i njhove djece, te informisanost i znanje o mehanizmima zaštite od nasilja.

Ukupan broj Grupa samoporške koje će se realizovati je četiri, a svaki sastanak će podrazumijevati neku temu u vezi s iskustvom nasilja, ali i proradi traumatskih iskustava proisteklih iz iskustva nasilja, bilo kao žrtava ili svjedoka nasilja, uz fasilitaciju od strane psihološkinje. Psihološkinja angažovana za fasilitaciju je Dragana Đokić. Pored gore navedenih tema, na sastancima će biti obrađivane različite psihološke teme relevantne za ovu temu.

Direktne ciljne grupe ove aktivnosti su žene i djevojčice s invaliditetom žrtve nasilja, kao i ćlanovi njihovih porodica.

Projektni tim angažovan na projektu će štititi njhov identitet i neće dijeliti fotografije ili bilo koje informacije koje bi mogle da razotkriju identitet prijavljenih učesnica.

Grupe samopodrške za ŽSI se realizuju kroz projekat Bezbjedna i Sigurna koji Udruženje mladih sa hedikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodi uz partnerstvo sa Savezom slijepih Crne Gore kroz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Saradnici i donatori