NAJAVA: UMHCG i CRNVO organizuju trening na temu pripreme i upravljanja projektima iz EU fondova u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada

 

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija u periodu 10-15. septembra 2018. organizovaće trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG) u Baru, u hotelu Princess.

Trening na temu pripreme i upravljanja projektima finansiranim iz EU fonodva je šesti i ujedno poslednji u nizu seta treninga koji će biti organizovani s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom.

Podsjećanja radi, jedna od ključnih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, pored osnivanja Mreže OSI, je jačanje kapaciteta članica Mreže u cilju adekvatnijeg uticaja na planiranje, pripremu, sprovođenje i nadgledanje sprovođenja javnih politika u oblasti invaliditeta. 

Trening je koncipiran s namjerom da OOSI steknu praktična znanja koja se odnose na segmente i tehnike pripreme projekata zbog čega će poseban fokus biti na analizi konteksta i swot analizi, analizi problema, analizi zainteresovanih strana, logičkoj matrici, buđžetu, konceptu projekta, koji kao takav treba biti i rezultat treninga.

Pored toga učesnici će imati priliku da se upoznaju s aplikacionom formom iz EU fondova, kao i s određenim segmentima iz aplikacione forme kao što su: relevantnost, metodologija, održivost, finansijska održivost projektom i praćenje evaluacija.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 Pripremila: Anđela Miličić 

Saradnici i donatori