NAJAVA: UMHCG i CRNVO organizuju trening na temu javnog zagovaranja u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizovaće 24. i 25. jula 2018. trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG) u Baru u hotelu Franca.

Trening o javnom zagovaranju i zastupanju je peti u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji će biti organizovani s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Osim sticanja opštih znanja o javnom zagovaranju učesnici/ce će imati priliku da se bave istraživanjem u skladu s temom javnog zagovaranja, kao i da prave evaluacioni plan kampanje.

Teme koje će se obrađivati na treningu su: koncept javnog zagovaranja, značenje, zašto javno zagovaramo?, karakteristike javnog zagovaranja, definisanje teme javnog zagovaranja, pravni sistem u Crnoj Gori, 9 ključnih segmenata kampanje, ciljevi kampanje, SWOT analiza organizacija koje sprovode kampanju, saradnici i oponenti, ciljne grupe (primarne i sekundarne), izgrađivanje koalicija, mobilizacija građana, javni odnosi, akcioni plan kampanje, evaluacija kampanje, prikupljanje sredstava za kampanju.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

Pripremila: Anđela Miličić

Saradnici i donatori