Najava: UMHCG i CRNVO organizuju trening na temu monitoringa i evaluacije javnih politika u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizovaće u periodu 31 maja – 1. juna 2018. trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG), u hotelu Verde u Podgorici.

Trening o monitoringu i evaluaciji javnih politika u oblasti invalidnosti je drugi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji će biti organizovani s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Trening daje mogućnost sticanja konkretnih znanja i vještina koje predstavnik/ca svake od organizacija može primjenjivati u svom daljem radu, posebno prilikom uticaja na donošenje javnih politika u oblasti invalidnosti i praćenja njihovog sprovođenja. Dodatno, jedna od ključnih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, pored osnivanja Mreže OSI, je monitoring sprovođenja Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti.

Teme koje će se obrađivati na treningu su: definicije i karakteristike javnih politika; proces usvajanja javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; svrha monitoringa javnih politika; monitoring aktera javnih politika; vrste monitoringa i pristupi u monitoringu; sličnosti i razlike, praktične posledice monitoringa; modeli i tehnike monitoringa; korišćenje rezultata monitoringa u cilju zagovaranja; evaluacija javnih politika: akteri, pristupi, sličnosti i razlike i praktične posledice.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

Pripremila: Anđela Miličić

Saradnici i donatori