Najava: U organizaciji EDF-a regionalna radionica u hotelu Hilton

U okviru projekta “Zaštita djece od nasilja i socijalna inkluzija djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj”, koji finansira Evropska unija, a sprovode Evropski forum osoba s invaliditetom (European Disability Forum – EDF) i UNICEF, EDF uz podršku UMHCG organizuje regionalnu radionicu 27. i 28. juna u hotelu “Hilton” u Podgorici.

Na radionici će učestvovati predstavnici organizacija osoba s invaliditetom i UNICEF-a iz zemalja učesnica u projektu. Učesnici će imati priliku da analiziraju dosadašnji rad i ostvarene rezultate, da urade SWOT analizu projekta i da daju predloge za nove projekte i aktivnosti. Na radionici će prisustvovati oko 40 učesnika iz 7 različitih zemalja (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Turska) i predstavnici UNICEF-a i EDF-a.   

 

Pripremila: Anđela Miličić

Saradnici i donatori