NAJAVA: Trening za sudije i advokate o institutu besplatne pravne pomoći

NAJAVA: Trening za sudije i advokate o institutu besplatne pravne pomoći

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u petak, 17. maja s početkom u 9.00 časova organizujetrening za sudije i advokate o institutu besplatne pravne pomoći i načinima komunikacije s OSI, uključujući i obezbjeđivanje razumnih i proceduralnih adaptacija.

Sprovođenje ove aktivnosti podrazumijeva unaprjeđenje komunikacije pravosudnih institucija s osobama s invaliditetom i unaprjeđenje informisanosti zaposlenih u institucijama pravde o načinima komunikacije s OSI.

Na treningu će se obrađivati sledeće teme: pravna, procesna i poslovna sposobnost, pristup pravdi osoba s invaliditetom s osvrtom na Konvenciju UN o pravima OSI i preporuke Komiteta, razumne i proceduralne adaptacije i učešće OSI u postpupcima donošenja odluka i jednako priznanje pred zakonom.

Cilj održavanja treninga je, između ostalog, da se unaprijedi saradnja u oblastima od zajedničkoginteresa, a naročito prilikom planiranja, ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom, čime će se uticati na poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom i na unapređenje pružanja besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom, a samim tim, i  na jačanje instituta besplatne pravne pomoći.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, a sprovode ga UMHCG i Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje.

Pripremila: Dragana Sokić

Saradnici i donatori