Najava radionice u sklopu Erasmus + projekta Trans2Work

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Pomorski fakultet Kotor – Univerzitet Crne Gore organizuju radionicu sa nastavnim i administrativnim osobljem u prostorijama Filološkog fakulteta (Ruski centar, na prizemlju glavnog ulaza) u utorak, 22. novembra s početkom u 11:00h.
Radionica se organizuje u sklopu projekta Trans2Work (Tranzicija studenata s invaliditetom od obrazovanja ka zapošljavanju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori kojeg finansira Evropska komisija kroz Erasmus + program a sprovode ga parneri iz Grčke, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Poljske, na čelu s Univerzitetom Makedonija u Solunu.
Navedena aktivnost je dio aktivnosti promocije projekta, a ima za cilj da pruži bliže smjernice nastavnom i administrativnom osoblju Univerziteta u radu sa studentima s invaliditetom, te da prepozna prioritetna polja djelovanja u cilju unapređenja položaja studenata sa invaliditetom i podrške koju im treba pružiti u prelaznom periodu od obrazovanja ka zapošljavanju.
Mediji mogu prisustvovati uvodnom dijelu radionice.
Pripremila: Marina Vujačić 

Saradnici i donatori