Najava: Onlajn pravno savjetovalište za OSI

Najava: Onlajn pravno savjetovalište za OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) nastavlja s Onlajn pravnim savjetovalištem za OSI. Teme narednog savjetovališta biće Samostalan život i usluge podrške u zajednici i Nasilje nad osobama s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i žene.

Događaj će biti organizovan 18. februara 2021, u 11.00 časova na Zoom-u, a prenos uživo na Facebook-u. 

Cilj aktivnosti je osnaživanje osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i mlade s invaliditetom, kao i na žene s invaliditetom, da se aktivnije zalažu za svoja prava.

Na ovaj način pružiće se potrebna stručna podrška ciljnoj grupi da se informiše i podstakne da se aktivnije bori za svoja prava i da ista zaštiti. Osim  toga, besplatno pravno savjetovanje biće pruženo i porodicama osoba s invaliditetom na koje pandemija i mjere sprečavanja i oporavka od COVID-19 neprimjereno utiču, što bi moglo rezultirati njihovom boljom zaštitom i većom otpornošću na potencijalno negativne mjere. 

Pozivamo sve zainteresovane za prava OSI da nam do 17. februara 2021. do 16.00 časova dostave pitanja iz navedenih oblasti na koja žele odgovore. Pitanja se mogu slati putem SMS-a na telefon: 069/385-981 i 067/801-761, e-maila (umhcg2016@mail.com i umhcg2001@gmail.com) Fejsbuk straniceInstagram naloga, putem čata na portalu DisabilityInfo.me ili putem čata na platformi Vršnjačkapodrška.me (po sopstvenom izboru zainteresovanih). Nakon završetka snimak će biti objavljen na platformi Vršnjačkapodrška.me i YouTube stranici UMHCG-a i biće dostupan svim zainteresovanim stranama koje bi mogle pronaći odgovore na svoja pitanja. 

Ovim putem ujedno i podsjećamo da nam se u okviru Besplatnog pravnog savjetovališta možete obratiti svakog radnog dana i informisati se o pravima po osnovu invaliditeta koja vas ineresuju kao i o načinima njihovog ostvarivanja i načinima njihove zaštite. 

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta Onlajn pravno savjetovalište za OSI u Crnoj Gori kao odgovor na COVID-19, koji je finansijski podržan od strane Britanske ambasade u Podgorici.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

Saradnici i donatori