NAJAVA: Okrugli sto „Od pravnih garancija do jednakosti u praksi“

NAJAVA: Okrugli sto „Od pravnih garancija do jednakosti u praksi“

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u petak, 24. maja s početkom u 11.00 časova  u hotelu CentreVille organizuje okrugli sto „Od pravnih garancija do jednakosti u praksi“.

Okrugli sto je jedna od aktivnosti projekta koji ima za cilj da doprinese povećanju nivoa poštovanja ljudskog dostojanstva, različitosti i prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. U sklopu projekta organizovane su Škole ljudskih prava za osobe s invaliditetom i predstavnike institucija, dok je u toku realizacija Pravne klinike za najuspješnije polaznike Škole ljudskih prava OSI, kao i istraživanje među osobama s invaliditetom i njihovim porodicama o primjeni i efektima Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju njihove jednakosti.

Na okruglom stolu će u uvodnom panelu govoriti Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Blanka Radošević Marović, generalna direktorica za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i Marina Vujačić. Nakon uvodnih izlaganja Nada Bošković, koordinatorka projekta će predstaviti dio rezultata istraživanja o diskriminaciji osoba s invaliditetom dobijenih posredstvom fokus grupa.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Saučesnici u ostvarivanju prava OSIkoji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava kroz konkurs za NVO u 2018.

Saradnici i donatori