Najava: Nacionalna radionica za izgradnju kapaciteta za praćenje Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji sa EDF i UNICEF-om organizuje radionicu posvećenu izgradnji kapaciteta za praćenje Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Radionica  će se održati u petak i subodu, 9. i 10. decembra 2016. godine u hotelu Ramada u Podgorici, a organizuje se u okviru projekta “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turske”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF, zajedno sa Evropskim forumom osoba sa invaliditetom.

Radionica će prvog dana biti posvećena pravima i položaju djece s invaliditetom u Crnoj Gori a organizuje se pod nazivom: “Djeca s invaliditetom u Crnoj Gori kroz objektiv Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom“, dok je 10. decembra planirano učešće predstavnika organizacija koji će biti uključeni u pripremu Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

Pripremila: Miličić Anđela

Saradnici i donatori