NAJAVA: Kreirana nova kategorija na portalu DisabilityINFO pod nazivom Umjetnost i kultura

NAJAVA: Kreirana nova kategorija na portalu DisabilityINFO pod nazivom Umjetnost i kultura

Mi, kao ljudska bića, stalno osjećamo potrebu da se izrazimo, a naše izražavanje može biti različite prirode. Umjetnost i kultura dva su takva načina izražavanja kroz koja su se ljudi odlučili izraziti, a to su dva aspekta koja se često preklapaju, ponekad idući ruku pod ruku.

Jedna od aktivnosti projekta Inkluzija umjetnika (ARTiculate inclusion) koji Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) realizuje u partnerstvu s Udruženjem Art mreža iz Srbije i Udruženjem građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku Fonda za Zapadni Balkan, jeste i otvaranje nove kategorije na portalu DisabilityINFO pod nazivom Umjetnost i kultura.

Nova kategorija otvorena je sa ciljem da se promovišu i podrže talentovani ljudi koji žele da stvaraju.

Ovim putem želimo pozvati sve talentovane osobe s invaliditetom, koje se bave nekom vrstom umjetnosti u cilju ostvarenja saradnje s UMHCG, kroz objavljivanje različitih vrsta umjetničkih i kreativnih ostvarenja, da nam se obrate putem mejl adrese: umhcg2001@gmail.com.

Saradnici i donatori