NAJAVA KONFERENCIJE O PRAVU NA PRISTUP PRAVDI OSOBA S INVALIDITETOM

U petak, 14. Oktobra u PR Centru (Josipa Broza 23/A, Stari Aerodrom u Podgorici) sa početkom u 10.00h, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje Konferenciju “Pravo na pristup pravdi osoba s invaliditetom-Od pravnih garancija do jednakosti u praksi”. Konferencija se održava  u okviru projekta “Od pravnih garancija do jednakosti  u praksi”, podržanog od strane Evropske Komisije kroz projekat “Triple A for citizens”.

Cilj projekta je poboljšanje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom na jednak pristup pravdi.

Na Konferenciji je planirano da u okviru uvodnih izlaganja govore: predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore gospođa, Vesna Medenica,  ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, NJ.E. Ambasador Aivo Orav i izvršna direktorica UMHCG-a gospođa Marina Vujačić, a u okviru panela ‘’Pravo na pristup pravdi osoba s invaliditetom – barijere i izazovi’’: Zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda mr Siniša Bjeković, predstavnik  Ministarstva pravde, gospodin Ibrahim Smailović, advokatica koja zastupa UMHCG u postupcima pred organima Tijana Živkovićkoordinatorka pravnog programa i antidiskriminacije UMHCG-a, Miroslava-Mima Ivanović, nakon čega će se otvoriti diskusija.

Na Koferenciji de se razmotriti najveći problemi u ostvarivanju prava na jednak pristup pravdi osoba s invaliditetom, kao i njihovi uzroci i moguća rješenja i aktivnosti koje moraju preduzeti nadležne institucije. 

Pripremila: Miroslava-Mima Ivanović

Saradnici i donatori