Najava: Karavan o ljudskim pravima OSI u crnogorskim gradovima

Najava: Karavan o ljudskim prava OSI u crnogorskim gradovima

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u utorak, 26. maja 2020, započinje s aktivnošču Karavana o ljudskim pravima OSI u crnogorskim gradovima, pa će tako prvi gradovi koje će tim UMHCG obići radi razgovora s osobama s invaliditetom i svim ostalim zainteresovanima biti Budva i Cetinje. 

U zavisnosti od vremenskih uslova, Karavan će prvobitno biti organizovan u Budvi, na Trgu sunca u terminu od 11.00 časova, dok će na Cetinju biti organizovan na Dvorskom trgu s početkom u 14.00 časova.

Događaj se organizuje s ciljem da se osobe s invaliditetom, ali i svi drugi zainteresovani, informišu o pravima, ali i načinu njihovog ostvarivanja i zaštite. 

Ova aktivnost podrazumijeva informisanje, razgovor i diskusiju s građanima o Konvenciji UN o pravima OSI, kao i o garancijama konkretnih prava crnogorskim propisima, i o ostvarivanju prava u praksi (uključujući prepreke na koje nailaze OSI u tom procesu). 

Neke od tema koje će biti obuhvaćene Karavanom su: prava djece s invaliditetom, prava žena s invaliditetom, pristupačnost u svim aspektima, pravo na život i poštovanje privatnosti, jednako priznavanje lica pred zakonom, pristup pravdi, osnovne slobode i integritet ličnosti, samostalni život i uključenost u lokalnu zajednicu, porodični život.

Ovim putem pozivamo građane da, uz poštovanje preventivnih mjera izazvanih koronairusom, isprate događaj i iskoriste priliku da se detaljnije informišu o pravima po osnovu invaliditeta. Odgovore na pitanja zainteresovanim građanima davaće aktivisti za ljudska prava OSI Marina Vujaćić i Milenko Vojičić.

Karavan kreće od Budve, a nastaviće put širom Crne Gore. Tako će biti obuhvaćeno više gradova s teritorije Crne Gore, dok će o sljedećoj stanici Karavana javnost biti blagovremeno informisana. 

Ovo je samo jedna od aktivnosti planirana istoimenim projektom (Karavan o ljudskim pravima OSI) koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska pravakroz konkurs za NVO u 2019. 

Saradnici i donatori