Najava kampanje “Ovo su naša mjesta!”

Sa zadovoljstvom najavljujemo početak kampanje “Ovo su naša mjesta!” koja ima za cilj podizanje svijesti društva o posledicama nepropisnog parkiranja, posebno onih vidova koji se odnose na parkiranje vozila bez oznake, na mjestima predviđenim za osobe s invaliditetom, kao i nepropisno parkiranje vozila na spuštenim ivičnjačima i trotoarima, odnosno pješačkim zonama. Kampanja je pokrenuta kroz inicijativu Marine Vujačić, Izvršne direktorice UMHCG koja je učestvovala u projektu: “Crna Gora na Tviteru – uključi se u promjene”. Projekat realizuje Centar za demokratsku tranziciju – CDT uz podršku UNDP kancelarije u CG, a medijski ga podržavaju portal Vijesti i emisija Robin Hud. U okviru inicijative UMHCG i CDT su osmislili promotivni liflet, koji će uz tekst o kapmanji biti objavljen na društvenim mrežama i sajtovima UMHCG, CDT i ostalih partnera u ovoj inicijativi.

Podsjećamo da nepropisno parkiranje ograničava, a često i u potpunosti onemogućava osobe s invaliditetom (posebno korisnike kolica i osobe koje se kreću uz pomoć nekog drugog pomagala) da se slobodno i samostalno kreću. Nekada za posljedicu nepropisno parkiranje može dovesti i do fizičkih povreda osoba s invaliditetom, u slučaju kada se one, u nemogućnosti da koriste spušteni ivičnjak zauzet nepropisno parkiranim autom, kolicima spuštaju na ulicu na mjestima koja nijesu pristupačna i predviđena za kretanje ulicom ili se jednostavno cijelo vrijeme kreću glavnom ulicom uz opasnost i rizik da dožive saobraćajni udes.

U cilju adekvatnijeg sporovđenja kampanje očekujemo i podršku medija u njenoj realizaciji. Napominjemo, da će se simulacija kretanja pomoću invalidskih kolica ili bijelog štapa sa povezom preko očiju, kao i komunikaciji sa osobama oštećenog sluha održati u ponedjeljak, 31. Marta 2014. sa početkom u 11h časova. Okupljanje je predviđeno u Info Centru o evroatlanskim integracijama (Rimski trg 10). Da uzmu učešće u simulaciji pozvani su ministri u Vlade CG, poslanici, novinari, predstavnici međunarodne zajednice…

Kako bi kampanja zabilježila i rezultate predstavnici UMHCG i CDT su prošle nedjelje održali sastanak sa predstavnicima Komunalne policije – Podgorica. Predstavnici Komunalne policije su iskazali na sastanku potpunu spremnost na saradnju u cilju sprovođenja ove inicijative, odnosno sankcionisanja počinilaca nepropisnog parkiranja.

Naglašavamo da nepropisno parkiranje vozila ne remeti samo kretanje osoba s invaliditetom, već i svih drugih pješaka, starijih osoba, roditelja sa dječijim kolicima, trudnica i sl. U tom smislu smatramo da je neophodno podići nivo svijesti ljudi o posljedicama nepropisnog parkiranja kako bi se isto suzbilo i kako ne bi bilo potrebe za kažnjavanjem i reakcijom Komunalne policije, već sopstvenim i samoinicijativnih osvješćivanjem svih vozača. Na taj način bi se osim navedenog proizveli i rezultati u smislu uklanjanja žardinjera ili drugih predmeta koji se nerijetko u Podgorici nalaze na spuštenim ivičnjacima koji opet onemogućavaju kretanje pješaka, a posebno ljudi s invaliditetom.

Saradnici i donatori