NAJAVA: JEDNODNEVNI TRENING S DONOSIOCIMA ODLUKA I PRUŽAOCIMA USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

NAJAVA: JEDNODNEVNI TRENING S DONOSIOCIMA ODLUKA I PRUŽAOCIMA USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta 112 – koraci ka sigurnOStI organizuje jednodnevni trening za donosioce odluka i pružaoce usluga u oblasti zaštite i spašavanja o načinima postupanja i modelima pristupa OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama.

Trening će se održati u Podgorici, u petak, 19. juna, s početkom u 9.30 časova, u hotelu Hilton. Cilj treninga je informisanje donosilaca odluka i pružalaca usluga o modelima pristupa osobama s invaliditetom, potrebama OSI, načinima obezbjeđivanja i pružanja podrške u situacijama rizika, a sve u cilju izjednačavanja mogućnosti i zaštite integriteta OSI. Treningu će prisustvovati zaposleni u Direktoratu za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i one u OKC 112, komandiri i službenici lokalnih službi zaštite i spašavanja iz Podgorice, Danilovgrada, Kolašina, Cetinja, Nikšića i Bara, Gorske službe spašavanja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Uprave policije.  

Poseban segment treninga biće posvećen pristupačnosti kao preduslovu bezbjednosti i dostojanstva OSI, te načinima komunikacije i asistencije OSI. 

Ova aktivnost je dio projekta 112 – koraci ka sigurnOStI koji sprovodi UMHCG, uz finansijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova posredstvom Konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje.

Saradnici i donatori