Najava javne debate: Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima

Najava javne debate: Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje javnu debatu ,,Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima“ u okviru projekta ,,Učestvovanje s odlučivanjem“ (Participation with Decisions – PWDs) koji finansira Vlada Savezne Republike Njemačke, posredstvom Ambasade SR Njemačke u Podgorici. 

Javna debata će biti organizovana u Podgorici 16. aprila 2019. s početkom u 10.00 časova, u hotelu Ramada (Bulevar Save Kovačevića 74, Podgorica ).

U uvodnom dijelu je planirano da se obrate Ursula Romerskirhen (Ursula Romerrskirchen), konzul Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, Aleksandra Popović, samostalna savjetnica I u Direktoratu za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Tamara Milić, načelnica direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i Anđela Radovanović, programska menadžerka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Nakon uvodnih izlaganja, planiran je i poseban panel, u kom će govoriti Ljiljana Jovanović, prodekan Pravnog fakulteta, Anita Marić, samostalna savjetnica za istraživanje i razvoj obrazovanja i vaspitanja djece s posebnim obrazovnim potrebama u Zavodu za školstvo i Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom. Nakon panela će uslijediti diskusija.

Osnovna svrha ovog projekta je da se podigne nivo poštovanja dostojanstva, različitosti i prava osoba s invaliditetom u crnogorskom društvu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da medijski ispratite pomenuti događaj i da svojim prisustvom date dodatan doprinos ovoj temi.

Saradnici i donatori